Formulier voor de melding van inbreuken op het Unie- of nationaal recht in de privésector (anoniem)

Dit formulier bevat geen persoonlijke gegevens.

Voor anonieme meldingen wordt geen ontvangstbewijs verstrekt, noch is er enige feedback of mededeling over het eindresultaat.

De bescherming van de melder en van de betrokkenen tegen represailles kan in dit geval niet van toepassing zijn.

Zo nodig kunnen de persoonlijke gegevens ook achteraf worden meegedeeld door de informatie te verstrekken die vereist is om de link met de anonieme melding te kunnen leggen.

Uw melding moet betrekking hebben op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid.

Beschrijving van de melding

Vermeld zo nauwkeurig mogelijk op welke privé-instelling uw melding betrekking heeft (naam van de organisatie, contactgegevens, sociale status, enz.).
Vermeld de namen, functies en gegevens van de personen die de inbreuk zouden hebben begaan en van de andere betrokken personen. Beschrijf de inbreuk en het verloop van de gebeurtenissen (data, plaatsen, enz.) zo volledig mogelijk. Vermeld tevens waarom u dit als een inbreuk op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid beschouwt.
Heeft u dit reeds gemeld via de interne kanalen van uw organisatie of aan een andere persoon?
(geen meldingskanalen, angst voor represailles, enz…).
Gelieve alle documenten toe te voegen die u in het kader van deze melding nodig acht.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, tif, pdf.