Formulier voor de melding van inbreuken op het Unie- of nationaal recht in de private sector (gepersonaliseerd)

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim, uw persoonlijke gegevens en uw melding worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen uw identiteit nooit bekendmaken. Dit klachtenformulier is beveiligd.
Meer informatie over de bescherming van uw gegevens op deze pagina: Vertrouwelijkheidsverklaring.

Dank zij uw persoonlijke gegevens kunnen wij:

  • u eventuele aanvullende informatie vragen;
  • u de follow-up en het eindresultaat van uw melding meedelen;
  • op uw verzoek en, indien nodig, beschermingsmechanismen tegen represailles instellen;

Indien u deze verplichte informatie niet wil meedelen, gelieve dan het anonieme meldingsformulier in te vullen.

Uw melding dient betrekking te hebben op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid.

Beschrijving van de melding 

Titel
Vermeld zo nauwkeurig mogelijk op welke privé-instelling uw melding betrekking heeft (naam van de organisatie, gegevens, sociale status, enz.) Vermeld ook uw positie binnen de organisatie (werknemer, onderaannemer, enz.) en hoe lang u al voor deze organisatie werkt.
Vermeld de namen, functies en gegevens van de personen die de inbreuk zouden hebben begaan en van de andere betrokken personen. Beschrijf de inbreuk en het verloop van de gebeurtenissen (data, plaatsen, enz.) zo volledig mogelijk. Vermeld ook tevens waarom u dit als een inbreuk op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid beschouwt.
Hebt u dit reeds via de interne kanalen van uw organisatie of aan een andere persoon gemeld?
Vermeld de namen, functies en gegevens van de personen (hiërarchie, collega) aan wie u de inbreuk hebt gemeld en op welke datum. Beschrijf ook het resultaat van uw actie.
Waarom ? (geen meldingskanalen, angst voor represailles, enz.)
Gelieve alle documenten toe te voegen die u in het kader van deze melding nodig acht.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, tif, pdf.
Bevestiging van de melding