Formulier opleidingen

Opdat wij uw permanente vorming op onze hiervoor bestemde webpagina zouden kunnen blijven aanbieden, willen wij u er hierbij aan herinneren dat u ons deze aanvraag voor een evaluatie van uw opleiding via het hiervoor bestemde formulier over te maken en dat onze deskundigen ongeveer drie weken nodig hebben om hierover een vergadering te beleggen en uren aan de opleidingen te kunnen toekennen.

Wij hopen dat wij in de toekomst nog op uw medewerking mogen rekenen voor de organisatie van de permanente vormingen in de stralingsbescherming, zodat wij het niveau van deze opleidingen in België nog verder kunnen verhogen.

1. Persoonlijke informatie:

Doelpubliek:
Type opleiding
Gelieve de besproken topics of het opleidingsprogramma over te maken op ContinualEducation@fanc.fgov.be

met vermelding van de titel van de opleiding.
Ik ga akkord met de privacy policy van het FANC