Koninklijk besluit

Het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (radioactieve stoffen) is een internationaal gebeuren.

Naast het respecteren van de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 wordt het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 in België geregeld door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2019, en de begeleidende FANC reglementen.

Dit koninklijk besluit is op 1 januari 2018 in werking getreden.

Regelgeving

  • Link naar koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7
  • Link naar verslag aan de Koning betreffende het KB van 22 oktober 2017
  • Link naar koninklijk besluit van 3 juli 2019

 

 

Laatst aangepast op: 23/07/2019