Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben een firma/ onderaannemer

Ik ben een firma/ onderaannemer

Vernieuwing systeem van aanvragen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zal overgaan tot een vernieuwing van de procedure en het systeem om aanvragen voor veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en erkenningen van buitenlandse veiligheidsmachtigingen te ontvangen en te behandelen. Deze verandering is gepland voor december 2020.

We zullen namelijk overschakelen naar een online aanvraagformulier, waarbij ook meer duiding zal gegeven worden over de informatie die op het formulier dient ingevuld te worden. Hiervoor zal gewerkt worden met het CSAM-systeem van de overheid, waardoor u zal moeten inloggen op het CSAM-platform om aanvragen te kunnen opstarten.  De Veiligheidsofficier en de medewerker, die mee zal instaan voor deze aanvragen, zullen hiervoor de correcte rollen moeten verkrijgen binnen hun bedrijf. Voor meer informatie over dit rollenbeheer, zie het onderdeel FAQ. 

Bent u een nieuwe aanvrager? Dan moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

 • Ten eerste dient u de bedrijfsfiche in te vullen, zodat wij u kunnen opnemen in ons systeem.
   
 • Ten tweede dient u te beschikken over een firmaveiligheidsmachtiging (FVM) of zich minstens in Fase II  bevinden bij de procedure bij de NVO.

Het gevraagde niveau van veiligheidsattest (vertrouwelijk – geheim – zeer geheim) kan niet hoger zijn dan het niveau van de FVM.

Men kan bij het FANC 3 procedures opstarten.

Veiligheidsattesten: Personen die in België wonen (een adres hebben in het rijksregister). De wetgeving voorziet een forfaitaire retributie van 50€ voor de verificatie van een veiligheidsattest door het FANC.
Toegangsvergunningen: Personen die niet in België wonen (geen adres hebben in het rijksregister).
 • Excel formulier
 • Aanvraagformulier toegangsvergunning
 • Verklaring op erewoord (in specifieke gevallen, deze worden verder in het proces duidelijk)
 • Bewijs van de aanvraag van een veiligheidsmachtiging (indien de aanvraag wordt gedaan voor langer dan 12 of 15 maanden).
 • Uittreksel strafregister van land van verblijf van niet ouder dan één jaar
  OF attest van bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf, dat verzekert dat de persoon in eigen land toegang heeft tot kerninstallaties of vervoerbedrijven. Dit kan o.a. een lijst met dosimetrie inhouden.
  Klik hier voor meer informatie
Erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtigingen: voor personen die niet in België wonen en in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging in hun land van verblijf.
 • Excel formulier
 • Begeleidend schrijven voor de aanvraag van erkenning van de veiligheidsmachtiging
 • Bewijs van de veiligheidsmachtiging

Deze documenten dienen volledig aangevuld en ondertekend per mail te worden verstuurd naar screening@fanc.fgov.be. Daarnaast moet u de papieren versie per post sturen naar het FANC (Dienst Nucleaire Beveiliging, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel).

Meer informatie over het invullen van de documenten kan u hier vinden.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf (toegangsvergunning), of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
16/11/2020