Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik inloggen?

De reden hiervoor is om een controle te hebben op wie de aanvragen opstart. Deze informatie wordt niet bijgehouden, maar door te werken met een rollenbeheer kan er gespecifieerd worden wie de aanvragen kan indienen. Dit rollenbeheer wordt intern in uw organisatie gedaan, dus daarover heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geen controle.

Hoe werkt het CSAM-Platform?

De toegang tot het platform voor de “FANC Beveiligingsscreenings” wordt via het CSAM-platform beheerd. CSAM biedt de ondernemingen een interface aan voor het organiseren en beheren van de rollen die ze willen toekennen aan hun medewerkers die van de applicaties van de Belgische overheid, waaronder voor deze aanvragen, gebruik maken. De gebruikers kunnen op CSAM inloggen via de frequent gebruikte en betrouwbare identificatietechnologieën, zoals e-ID of ItsMe.

Indien u niet vertrouwd bent met het CSAM-platform, dan raden wij u aan de documentatie op de CSAM-website te lezen, die in verschillende talen beschikbaar is. Voor een snel overzicht van de werking van het gebruikersbeheer in CSAM, verwijzen wij naar de hieronder beschreven stappen.

HET GEBRUIKERSBEHEER IN CSAM (Raadpleeg ook deze link. U kan er een "step-by-step" gids downloaden):

 1. De organisatie duidt een Hoofdtoegangsbeheerder aan. Wanneer de organisatie CSAM voor het eerst gebruikt, moet deze fase door de wettelijke vertegenwoordiger (CEO) worden doorlopen.

  Ter informatie : Als u niet op de hoogte bent van wie de wettelijke vertegenwoordiger is van uw juridische entiteit, dan kan u deze informatie consulteren op het website van het KBO (Opzoeking in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) | KBO Public Search (fgov.be). U geeft uw KBO nummer op het vakje en zo kan je de pagina consulteren van uw juridische entiteit. Alle personen die bij naam aangeduid zijn in de rubriek ‘functies’ worden aanzien als wettelijke vertegenwoordiger van de juridische entiteit. U kan de helpdesk van het KBO contacteren: helpdesk.bce@economie.fgov.be Voor alle vragen voor wijziging van deze informatie. Als u bij deze vraag voor wijziging een bewijs mee stuurt, zal uw vraag sneller behandeld worden. 
   

 2. Enkel de wettelijke vertegenwoordiger hebben de autorisatie om het aanvragformulier rechtstreeks te consulteren. Zij kunnen echter en rol delegeren aan een personeelslid via het rolbeheersysteem (zie stap 3). De Hoofdtoegangsbeheerder kan één of meerdere Toegangsbeheerders aanduiden aan wie hij één of meerdere domeinen kan toevertrouwen.
  • Opmerking: De Hoofdtoegangsbeheerder is per definitie ook Toegangsbeheerder voor alle domeinen. Wanneer hij de enige persoon is om deze rollen te vervullen, dienen er geen bijkomende Toegangsbeheerders te worden aangeduid.
  • Belangrijk: Het platform voor de “FANC Beveiligingsscreenings” behoort tot het domein van Binnenlandse Zaken. Wanneer u de Toegangsbeheerders aanduidt, zorg er dan ook voor dat ze met dit domein verbonden zijn,  zodat de beheerders de rollen voor deze functionaliteit kunnen beheren.
    
 3. Een Toegangsbeheerder maakt gebruik van het eGov Role Management (RMA) om de verschillende rollen aan de gepaste gebruikers binnen het platform toe te kennen.

  Bij de aanvragen van veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en erkenningen van buitenlandse veiligheidsmachtigingen betreft dit de rol “FANC Beveiligingsscreenings”.

 • Opgelet: Het is de verantwoordelijkheid van de Toegangsbeheerder van de organisatie om er steeds op toe te zien dat de juiste rollen aan de juiste gebruikers zijn toegekend! Het FANC heeft geen bevoegdheid in het  beheer van de rollen en de gebruikers van de organisaties op het CSAM-platform.

Normaliter dienen stap 1 en stap 2 slechts te worden doorlopen bij a) de eerste registratie in CSAM, of b) telkens wanneer er binnen een organisatie de Hoofdtoegangsbeheerder of een lokale Toegangsbeheerder moet worden gewijzigd.

Stap 3 moet worden doorlopen telkens wanneer een nieuwe gebruiker toegang tot het platform voor de “FANC Beveiligingsscreenings” dient te hebben, of wanneer de rollen van een bestaande gebruiker gewijzigd of geschrapt moeten worden.

Welke rol dient er toebedeeld te worden binnen het CSAM-platform om deze aanvragen te kunnen doen?

Voor de aanvragen van veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en erkenningen van buitenlandse veiligheidsmachtigingen gaat het om de rol: “FANC Beveiligingsscreenings”.

 • Opgelet: Het is de verantwoordelijkheid van de Toegangsbeheerder van de organisatie om er steeds op toe te zien dat de juiste rollen aan de juiste gebruikers zijn toegekend! Het FANC zal niet (en kan niet) tussenkomen bij het beheer van de rollen en de gebruikers van de organisaties op het CSAM-platform.
Wat als het systeem zegt dat ik niet de juiste rol heb?

U kan aangeven dat u de rol wil aanvragen. Deze aanvraag gaat naar de persoon binnen uw organisatie die de verantwoordelijkheid heeft om deze rollen te geven. Het FANC kan hier dus niet in tussenkomen.

Je krijgt een bevestigingsmail wanneer de rol werd toegekend.

 

Laatst aangepast op: 
22/04/2021