Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijving en betalingsinstructies

Inschrijven kan enkel met behulp van onderstaande inschrijvingsformulieren:

  • via het word formulier te versturen per email naar driverclass7@fanc.fgov.be;
  • via het handmatig ingevulde pdf formulier, toe te sturen op het faxnummer : +32 02 2892182

Deze formulieren dienen duidelijk en volledig te worden ingevuld.

Formulieren :

De gegevens die worden verzameld om inschrijvingen voor cursussen en examens  te behandelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn, nl. het Koninklijk Besluit van 6 februari 2003 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren en het Koninklijk Besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren. Het doel van deze procedure is om na het slagen in het bijbehorende examen de kandidaten te kunnen certifiëren als chauffeurs klasse 7 of Veiligheidsadviseur ADR/RID klasse 7. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en worden bewaard overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

Betaling

Enkele dagen na uw inschrijving, ontvangt u een overschrijvingsformulier van de boekhouding van het Agentschap met een gestructureerde boodschap. Aan de hand van deze gestructureerde boodschap kan u dan de betaling verrichten.

De kostprijs in 2017 bedraagt 208€ voor de initiële specialisatiecursus klasse 7 en 139€ voor de vervolmakingscursus klasse 7.

Verder vragen wij u eveneens om, indien noodzakelijk, een facturatieadres op te geven zodanig dat het overschrijvingsformulier onmiddellijk naar het juiste adres kan gestuurd worden. Heel belangrijk is eveneens het vermelden van een contactpersoon, telefoonnummer en faxnummer.

De betaling dient te worden uitgevoerd zodra u het overschrijvingsformulier hebt ontvangen en ten laatste op de dag dat de inschrijvingen worden afgesloten.

Ik wens er u op te wijzen dat zonder betaling uw inschrijving niet geldig is.

Deze cursussen, zowel de initiële specialisatie klasse 7 als de vervolmaking klasse 7, zullen doorgaan in de lokalen van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel volgens het tijdschema hierboven vermeld.

Enkele dagen na uw inschrijving, ontvangt u een overschrijvingsformulier van de boekhouding van het Agentschap met een gestructureerde boodschap. Aan de hand van deze gestructureerde boodschap kan u dan de betaling verrichten.

Examenreglement

Tijdens de cursus en het examen gelden de regels opgenomen in het examenreglement.

Uitzonderingen voor het ADR opleidingsgetuigschrift klasse 7.

De bestuurders die enkel de volgende radioactieve stoffen vervoeren moeten niet in het bezit zijn van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de klasse 7

  • Door het ADR vrijstelde radioactieve stoffen.
  • Radioactieve stoffen in een uitgezonderd collo.
  • Radioactieve stoffen in een type A collo voorzover het aantal colli beperkt is tot 10 en de totale som van de transportindices van de colli de 3 niet overschrijdt. Deze bestuurders dienen echter wel in het bezit te zijn van een attest van de werkgever waarin een gepaste interne opleiding geattesteerd wordt.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de dienst "Vergunningen Invoer en Vervoer" tel. +32 2 289 21 81, fax : +32 2 289 21 82 of kan u steeds een email sturen naar : meldpunt@fanc.fgov.be