Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Radon meten op de werkvloer

Ook op de werkvloer vormt radon een potentieel gevaar voor de gezondheid van de werknemers, en dient het dus als een te controleren risicofactor beschouwd te worden. Het FANC heeft als opdracht de acties in verband hiermee te coördineren.

In de zogenaamde risicozones is het meten van radonconcentraties in openbare gebouwen en arbeidsplaatsen reglementair verplicht (artikel 4 en artikel 9 van het ARBIS). De blootstelling aan radongas moet hierbij onder het niveau blijven dat werd vastgelegd in artikel 20.3. In geval van verhoogde blootstelling dienen corrigerende maatregelen genomen te worden om deze blootstelling op de werkvloer te beperken.

Een radonmeting is eenvoudig en goedkoop. Ze gebeurt aan de hand van één of meerdere passieve detectoren die gedurende drie maanden in de werkplaats geplaatst worden. Wanneer een deel van de werkplaats zich ondergronds bevindt, dient men hier zeker één of meerdere detector te plaatsen. Detectoren worden ook geplaatst in homogene zones op de begane grond. Een homogene zone is een zone waarvan de fysische eigenschappen (bijv. het type muren, fundering en bodemtype, ventilatie, temperatuur enz.) overal gelijk zijn. Er wordt een detector voorzien per 200 m². De zones met hoge bezettingsgraad (bijv. bureaus en ateliers) krijgen de voorkeur ten opzichte van minder bezette ruimten zoals opslagruimten.

Informatie voor de werkgevers

Alle ondernemingen gelegen in de gemeenten van klasse 2 zijn reglementair verplicht radonmetingen uit te voeren om na te gaan of hun werknemers of het publiek die dat deze plaatsen betreedt, niet worden blootgesteld aan te hoge stralingsdosissen (zoals omschreven in het FANC-besluit van 30 november 2015. Ondergrondse werkplaatsen zijn op heel het Belgische grondgebied verplicht om radonmetingen uit te voeren.

U, als werkgever, bent verantwoordelijk voor de gezondheid van uw werknemers en dus voor het uitvoeren van de radonmetingen en de aangifte ervan bij het FANC.

In deze handleiding vindt u alle informatie terug om radonmetingen uit te voeren op de werkplek.

Voor uw gemak hebben we, in samenwerking met Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de website www.radonatwork.be ontwikkeld. Via deze site kunt u de detectoren bestellen, alsook aangifte doen van uw meetresultaten.

Documenten om te downloaden :