Overslaan en naar de inhoud gaan

Radioactiviteit van bouwmaterialen

Radioactiviteit van bouwmaterialen

Wetgevingskader

België zal de richtlijn 2013/59/Euratom omzetten via een herziening van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen. Er zal een nieuw specifiek artikel toegevoegd worden over de controle van de blootstelling van de bevolking die veroorzaakt wordt door bouwmaterialen.

Conform de Europese richtlijn legt het algemeen reglement het referentieniveau voor blootstelling van de bevolking aan bouwmaterialen vast op 1 mSv per jaar. Deze dosis houdt alleen rekening met een externe blootstelling die veroorzaakt wordt door gammastraling die uitgezonden wordt door radioactieve stoffen die aanwezig zijn in het materiaal.

Aangezien via de door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) uitgevoerde metingen geen “zorgwekkende bouwmaterialen vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming” geïdentificeerd konden worden, is er geen algemene verplichting om de radioactiviteit van specifieke categorieën van bouwmaterialen te meten. Deze verplichting geldt alleen in de volgende gevallen:

  • Wanneer het materiaal industriële sub-producten bevat (zoals vliegas, slakken, enz.) waarvan de concentraties aan in de natuur voorkomende radioactieve stoffen de niveaus voor vrijstelling van aangifte gedefinieerd in het algemeen reglement overschrijden. Meer informatie hierover is te vinden: in ons dossier met betrekking tot “NORM-industrieën| FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle-industrieën”.
  • Op verzoek van een inspecteur van het FANC wanneer bepaalde gegevens (bijvoorbeeld een positieve meting op een meetpoort voor detectie van radioactiviteit) een blootstellingsrisico doen vermoeden.

Hoe kan worden geverifieerd of een bouwmateriaal een blootstelling van meer dan 1 mSv per jaar kan veroorzaken?

De eerste stap bestaat erin de activiteitsconcentratie van de volgende natuurlijke radioactieve stoffen te laten meten: radium-226, thorium-232 en kalium-40. Deze meting gebeurt via gammaspectrometrie. Ze moet worden uitgevoerd door een laboratorium dat beschikt over een ISO 17025 certificaat van accreditatie voor de gebruikte techniek.

Het blootstellingsniveau van 1 mSv per jaar zal in geen geval overschreden worden als de volgende voorwaarde wordt nageleefd:

waarbij de concentraties van activiteit worden uitgedrukt in Becquerel per kilogram (Bq/kg).

Als de index I groter is dan 1, moet een evaluatie van de dosis worden uitgevoerd, rekening houdend met het voorziene gebruik van het bouwmateriaal, de dichtheid en de dikte ervan. Voor deze evaluatie kunnen we bijvoorbeeld de methode gebruiken die gepubliceerd is in het technisch rapport CEN/TR 17113:2017 « Dose assessment of emitted gamma radiation » opgesteld door het Europees Normalisatiecentrum (CEN).

 

 

Laatst aangepast op: 
30/04/2020