Overslaan en naar de inhoud gaan

Permanente vorming

Permanente vorming

Met toepassing van artikel 53.1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 zijn tandheelkundigen vergund voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose, ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau.

Deze permanente vorming heeft betrekking op de aspecten van stralingsbescherming gerelateerd aan de toepassingen waarbij men gebruik maakt van ioniserende straling (bijv. medische beeldvorming). In het ARBIS wordt deze permanente vorming momenteel niet nader gespecificeerd (aantal uren, onderwerpen enz.). Meer specifieke eisen voor deze permanente vorming werden uitgewerkt in overleg met de sector en zullen uiteindelijk in de regelgeving worden opgenomen. Daarnaast heeft het FANC de vereisten qua permanente vorming afgestemd op reeds bestaande erkennings- en accrediteringssystemen, dit met het oog op coherentie in de eisen gesteld door de diverse actoren bij de overheid en administratieve vereenvoudiging.

Om vergund te blijven voor het gebruik van röntgentoepassingen voor tandheelkundige diagnose dient een tandarts 3 uur permanente vorming per 5 jaar te volgen.

Tandartsen die geaccrediteerd zijn bij het RIZIV voldoen automatische aan deze voorwaarden.

Alle activiteiten die voor de RIZIV-accreditering goedgekeurd werden binnen deelgebied 3 ('Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming'), komen autoamtisch ook in aanmerking als permanente vorming voor het behoud van uw vergunning.

De door het RIZIV geaccrediteerde initiatieven zijn hier beschikbaar.

Meer informatie kunt u bekomen bij de dienst 'Bescherming van de Gezondheid' of via: RXagreements@fanc.fgov.be

Meer weten :