Schriftelijke instructies, ontslagkaart en voorzichtigheidsperiode na behandeling met een radioactief product

Wanneer een persoon behandeld wordt door toediening van een radioactief product, moet de verantwoordelijke arts-specialist (in de nucleaire geneeskunde of in de radiotherapie) schriftelijke instructies en een ontslagkaart (“release card”) overhandigen aan deze persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger (artikel 22 van het Besluit medische blootstellingen).

Deze beide documenten hebben tot doel de doses en het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden voor de persoon zelf en voor personen die in de onmiddellijke omgeving komen van deze persoon of van  de radioactieve afvalstoffen die hij genereert.

Indien de "radioactieve persoon'" en de personen in zijn onmiddellijke omgeving, de instructies volgen gedurende de aangeduide periodes, stelt er zich geen probleem van stralingsbescherming voor deze personen, voor de bevolking in het algemeen of voor het leefmilieu.

Schriftelijke instructies

In het geval van prostaatbrachytherapie met radioactieve zaadjes dient de inhoud van de instructies rekening te houden met volgende aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad: “Aanbevelingen met betrekking tot prostaat brachytherapie met permanente radionucliden”.

In het geval een persoon een behandeling door middel van een radioactief product ondergaat, dient de inhoud van de instructies rekening te houden met volgende aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad: "Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm”.

In het geval een persoon een behandeling met Xofigo® (radium-223 dichloride) ondergaat, dient de inhoud van de instructies conform te zijn met het document “Informatie voor patiënten over de behandeling met Xofigo® (radium-223 dichloride)”.

Ontslagkaart en voorzichtigheidsperiode

Instructies kunnen maar gevolgd en maatregelen maar getroffen worden als iedereen die het aanbelangt, op de hoogte is van het feit dat een persoon nog een bepaalde hoeveelheid radioactiviteit in zich draagt ten gevolge van een recente behandeling met een radioactief product.

Om alle belanghebbenden te informeren, dient de “radioactieve persoon” de ontslagkaart altijd bij zich te dragen, liefst bij zijn identiteitskaart, gedurende een bepaalde “voorzichtigheidsperiode”. Voor de verschillende radioactieve producten zijn voorzichtigheidsperiodes bepaald.

Deze ontslagkaart is nuttig in volgende situaties:

  • Indien de persoon kort na de toediening van het radioactief product opnieuw moet opgenomen worden in het ziekenhuis of in geval van een medisch noodgeval (bijvoorbeeld hartaanval, trauma, verkeersongeval, dringende chirurgie, reanimatie, …), moet de ontslagkaart de lokale artsen en verpleegkundigen informeren dat die persoon nog radioactiviteit in zich draagt. Op die manier kunnen zij zich verder informeren en, indien nodig, beschermingsmaatregelen treffen. Deze persoon moet van dezelfde verzorging en behandeling genieten als ieder ander persoon.
  • Bij overlijden van een persoon kort na de toediening van het radioactief product, bestaat de mogelijkheid dat het stoffelijk overschot radioactief is. Meer informatie vindt u op de webpagina over Radioactieve Stoffelijke Overschotten.
     
  • Indien de persoon kort na de toediening van het radioactief product een alarm doet afgaan bij een meetportiek die ioniserende straling detecteert (bijvoorbeeld op een luchthaven), dient hij de ontslagkaart te tonen aan het veiligheidspersoneel. Op die manier kunnen zij zich verder informeren en geïnformeerde beslissingen nemen.

Om veiligheidsredenen wordt de ontslagkaart ter beschikking gesteld van de artsen nucleaire geneeskunde en radiotherapie enkel op de beveiligde zone van de website van hun respectievelijke beroepsverenigingen, BELNUC en BeSTRO.

Met deze Calculator kan alvast voor om het even welke toegediende activiteit van een bepaald radioactief product het einde van de voorzichtigheidsperiode berekend worden.

Indien de persoon binnen deze berekende voorzichtigheidsperiode overlijdt, moet deze herberekend worden door de arts-specialist in de nucleaire geneeskunde of radiotherapie in overleg met de deskundige erkend in de fysische controle.

>> Click here for the English version

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024