Overslaan en naar de inhoud gaan

Permanente vorming

Permanente vorming

Vergunde radiotherapeuten zijn ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau (artikel 53.1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001).

Het FANC heeft – met de goedkeuring van de sector (BVRO en VBS) – volgende minimale criteria vastgelegd voor de permanente vorming in de stralingsbescherming van de artsen radiotherapie : 9 uur vorming per 3 jaar, van universitair niveau.

Het spreekt voor zich dat grote (inter)nationale wetenschappelijke symposia en congressen (BVRO, ESTRO, ASTRO enz.) in aanmerking komen voor permanente vorming. Maar ook kleinere lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen zoals bijvoorbeeld LOK sessies, vormingsactiviteiten rond kwaliteit en klinische audits enz.

Meer weten :