Klinische audits in radiotherapie

QMRT’s tool

Sinds 1969 is het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) actief betrokken bij de ontwikkeling  en implementatie  van dosimetrie  audits in de radiotherapie. In antwoord op de noden van verschillende landen, besloot het IAEA om ook meer klinisch georiënteerde audits te ontwikkelen. Hierdoor ontstond in 2005 een groep bestaande uit radiotherapeuten, deskundigen medische stralingsfysica en verpleegkundigen/technologen, ook bekend als QUATRO (Quality Assurance Team voor Radiotherapie-Oncologie).

In 2007 verscheen de publicatie “Comprehensive Audits of Radiotherapy Practices: a tool for quality improvement” (1). Dit document beschrijft de richtlijnen voor het uitvoeren van een uitgebreide audit die zowel de klinische praktijkvoering van de afdeling radiotherapie omvat als de uitrustingen en infrastructuur, en dit volgens een patiënt-gerichte aanpak. De resultaten van de audit worden geïnterpreteerd in functie van criteria van "goede praktijken", die overeenkomen met  geschikte radiotherapie kwaliteitsnormen.

In het kader van actie 16 van het Kankerplan (2009) werden in alle Belgische radiotherapiecentra kwaliteitscoördinatoren in dienst genomen om kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen en in stand te houden (2). Het College  voor Radiotherapie zorgde ervoor dat auditeurs werden opgeleid en sinds 2010 worden jaarlijks 5 radiotherapiecentra geauditeerd  op basis van de QUATRO methodologie (B-QUATRO).

Het volledig klinische  en patiënt  georiënteerde karakter van de QUATRO audits maakt dat dit type audit onmiskenbare voordelen heeft. Toch bracht een intern initiatief van de Belgische Vereniging van kwaliteitsmanagers in radiotherapie (QMRT.be) de noodzaak aan het licht om bepaalde delen van de QUATRO-audits verder uit te werken teneinde de evaluatie  van  de kwaliteitsmanagementsystemen te optimaliseren. Dit document, de QMRT tool genaamd, beschrijft de richtlijnen voor de implementatie en evaluatie van kwaliteits- en risicomanagementsystemen in radiotherapiecentra. Het is deels gebaseerd op de ISO 9001 norm maar aangepast aan de Belgische radiotherapiecentra en dit op een vergelijkbare wijze als de ASN gids nr. 5 (3).

1. International Atomic Energy Agency. Comprehensive audits of Radiotherapy practices: a tool for quality improvement – Quality Assurance Team for Radiation Oncology (QUATRO). International Atomic Energy Agency, Vienna (2007)

 2. Kankerplan – Action 16, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (2009)

 3. Guide n°5: Management Guidelines for Safety and Quality in radiotherapy, ASN (2009)

Laatst aangepast op: 18/02/2020