Permanente vorming in de stralingsbescherming

Artsen-specialisten in de radiotherapie-oncologie dienen hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau.

Deze permanente vorming is gericht op de stralingsbescherming van de patiënt en zij bedraagt:

De permanente vorming dient gerelateerd te zijn aan de toepassingen in het vakgebied, en is gericht op:

  • de principes en de toepassing van rechtvaardiging en optimalisatie in het kader van bestaande en nieuwe technieken;
  • gezondheidseffecten van ioniserende straling;
  • Belgische wetgeving in stralingsbescherming.

Het spreekt voor zich dat grote (inter-)nationale wetenschappelijke symposia en congressen (BeSTRO, ESTRO, ASTRO, SFRO, … ) in aanmerking komen voor permanente vorming. Maar ook kleinere lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen: LOK sessies, vormingsactiviteiten rond kwaliteitsborging en klinische audits, REX incidenten, … 

Het FANC evalueert de initiatieven die gemeld worden en inventariseert deze op een hieraan toegewijde webpagina.

Indien u zelf een opleiding wil laten evalueren kan dit via ContinualEducation@fanc.fgov.be.

 

 

Laatst aangepast op: 03/03/2020