Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisopleiding

Basisopleiding

1. Basisopleiding: gebruik van röntgenstraling voor medische diagnose (artikel 53.3)

Deze opleiding dient van universitair niveau te zijn en omvat minstens 45 uren theorie en 30 uren praktijk. De opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

  • de in de radiologie aangewende technieken
  • de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen
  • de praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen
  • de wetgeving inzake stralingsbescherming
  • de methodes voor het meten van stralingen
  • de schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens radiologische onderzoeken blootstaat

De opleiding moet een kenniscontrole omvatten die de arts met succes moet afronden.

De artsen die vóór 1 juli 1994 werden erkend als houders van de bijzondere beroepstitel van arts-specialist in de röntgendiagnose worden geacht voldaan te hebben aan de hiervoor beschreven opleidingsvereisten.

Enkele mogelijkheden waar u deze opleiding kan volgen:

2. Basisopleiding gebruik van röntgenstraling voor medische diagnose, beperkt tot botdensitometrie (artikel 53.3.2)

Deze opleiding dient van universitair niveau te zijn specifiek voor deze toepassing en een duur van minimaal 8 uur te hebben.

De eerst volgende opleiding wordt aangeboden op zaterdag 16 november 2019. Meer informatie en registratie: http://www.dxa-radioprotection-course.org/