Dossier PreDos : stralingsbelasting in de neonatologie in België

In diensten neonatologie vervullen onderzoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling een belangrijke rol voor de medische diagnostiek en follow-up. Het gebruik ervan is dan ook ruim verantwoord maar bij deze specifieke stralingsgevoeliger groep, die bovendien frequent aan dergelijke onderzoeken wordt onderworpen, is optimalisering van groot belang.  

Op initiatief van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werd in de periode 2010- 2011 een nationaal studieproject opgestart om deze stralingsbelasting bij prematuren te evalueren. Het betrof een observatiestudie met als doel een inschatting te maken van de dosis die door de patiëntjes werd opgelopen tijdens hun verblijf op de NICU - afdeling.
Dit project werd gefinancierd door het FANC en gerealiseerd door het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie), in samenwerking met de deelnemende NICU-diensten.
Er zijn 19 erkende diensten NICU (Neonatal Intensive Care Unit) in België waarvan er 17 hebben deelgenomen aan de observatiestudie.

Elk deelnemend centrum kreeg zijn eigen resultaten in mei 2012 toegestuurd. Dit laat hen toe om de stralingsbelasting van de premature patiënten in hun centrum te evalueren en te toetsen aan de nationale resultaten.

Downloadbare documenten :

  • De resultaten van de studie zijn gebundeld in een eindrapport.
  • Daar dit rapport zeer uitgebreid is, werd er een samenvattend document gemaakt “General Recommendations”.
  • Daarnaast werd op basis van dit document werd een brochure “Algemene aanbevelingen” opgemaakt in beide landstalen. Hierin wordt kort overlopen welke items belangrijk zijn in het kader van een optimaliseringsproces.
  • Een brochure voor ouders werd ook geproduceerd.
Laatst aangepast op: 13/02/2024