Overslaan en naar de inhoud gaan

Permanente vorming

De te volgen permanente vorming wordt toegelicht in dit document.

Inzake uw persoonlijke vergunning voor het gebruik van radionucliden in het kader van de nucleaire geneeskunde, bent u ertoe gehouden uw kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken door een permanente vorming op universitair niveau (artikel 53.1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001).

Het FANC heeft – met de goedkeuring van de sector (BelNuc en VBS) – volgende minimale criteria vastgelegd voor de permanente vorming in de stralingsbescherming van de artsen nucleaire geneeskunde: 9 uur vorming per 3 jaar, van universitair niveau en met de nadruk op de continuïteit (en dus niet éénmalig 30 uur in de loop van 10 jaar).

De permanente vorming dient gerelateerd te zijn aan de toepassingen in het vakgebied. Mogelijke onderwerpen zijn de opfrissing van de basisprincipes inzake stralingsbescherming evenals nieuwe evoluties op het gebied van:

  • effecten van ioniserende straling;
  • rechtvaardiging van het gebruik van bronnen van ioniserende straling;
  • optimalisatie van de dosis;
  • gebruikte technieken;
  • wetgeving.

Het spreekt voor zich dat grote (inter)nationale wetenschappelijke symposia en congressen in aanmerking komen voor permanente vorming. Maar ook kleinere lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen zoals bijvoorbeeld LOK sessies, vormingsactiviteiten rond kwaliteit en klinische audits enz.

Hiervoor zal het FANC het aantal uur permanente vorming vastleggen op basis van het wetenschappelijk programma. Dit programma wordt best voorafgaand aan het FANC doorgestuurd, zodat het onmiddellijk gepubliceerd kan worden op de website met vermelding van het aantal goedgekeurde uren.

Het FANC evalueert de initiatieven die gemeld worden en inventariseert deze op haar website.

Indien u zelf een opleiding wil laten evalueren kan dit via ContinuousEducation@fanc.fgov.be.

Documenten om te downloaden :