Melding accidentele en onbedoelde blootstelling onder verantwoordelijkheid van de nuclearist

De criteria op basis waarvan accidentele en onbedoelde blootstellingen in de nucleaire geneeskunde gemeld dienen te worden aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn opgenomen in artikel 60 van het Besluit medische blootstellingen

Deze melding dient te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na vaststelling van de accidentele of onbedoelde blootstelling.

Verplichte melding

De aangifte aan het FANC van volgende types accidentele of onbedoelde blootstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de arts-specialist in de nucleaire geneeskunde:

 1. Overschrijding van de dosislimiet van 1 mSv voor een ongeboren kind als gevolg van de medische blootstelling van een​​​ zwangere vrouw waarvan de zwangerschap niet gekend was door de arts-specialist in de nucleaire geneeskunde op het ogenblik van de medische blootstelling.
  Deze dosisoverschrijding kan het gevolg zijn van
  a. De toediening van het niet-ingekapseld radioactief product
      en/of
  b. De blootstelling aan röntgenstraling bij het scannen in een SPECT-CT of PET-CT camera.

  Meldformulier ongeboren kind nucleaire geneeskunde
   
 2. Toediening van een niet-ingekapseld radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden die geleid heeft, of mogelijk kan leiden tot het optreden van onvoorziene deterministische effecten en/of waarbij de toegediende activiteit 10% of meer afwijkt van de bedoelde activiteit en/of die een afwijking heeft veroorzaakt door foutieve patiëntidentificatie.

  Meldformulier radiotherapeutische nucleaire geneeskunde

Vrijwillige melding

Naast bovenstaande verplichte melding moedigen we sterk aan om ook andere accidentele of onbedoelde blootstellingen van de patiënt of haar ongeboren kind te melden. 

Enkele voorbeelden:

 • verkeerde patiënt voor diagnostische toepassingen
 • verkeerde radiofarmacon
 • toegediende activiteit die significant afwijkt van de bedoelde activiteit voor diagnostische toepassingen
 • dosis voor het ongeboren kind die significant hoger is dan wat voorzien was opgelopen tijdens de medische blootstelling van een zwangere vrouw waarvan de zwangerschap gekend was door de nuclearist op het ogenblik van de medische blootstelling

Meldformulier vrijwillige melding

Hoe melden?

Het aangifteformulier dient verstuurd te worden naar event@fanc.fgov.be met als onderwerp PATIENTINCIDENT yyyy/mm/dd waarbij dit laatste de datum van de vaststelling van de gebeurtenis is.

Wat doet het FANC met uw melding?

Het melden van een accidentele of onbedoelde blootstelling heeft niet tot doel personen of instellingen te sanctioneren, maar dit moet gezien worden binnen een optiek van preventie en ervaringsuitwisseling.

Na de melding van de accidentele of onbedoelde blootstelling bekijken wij samen met u of de nodige stappen genomen worden voor een kwalitatieve behandeling van de gebeurtenis en voor het verkleinen van het risico op herhaling van dit type gebeurtenis in de toekomst. We geven waar aangewezen aanbevelingen.

Informatie uit de gemelde accidentele of onbedoelde blootstellingen kan nadien op volledige geanonimiseerde wijze (zowel naar de persoon die aangifte deed, de patiënt als de inrichting toe)  gebruikt worden als feedback voor de sector.

Aangifte van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant

Sedert de publicatie van het Technisch reglement van het FANC betreffende de aangifte aan het FANC van significante gebeurtenissen bestaat er een aangifteplicht voor significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant wanneer zij beantwoorden aan een aantal criteria (bijvoorbeeld overschrijden van de dosislimiet voor het personeel). Meer informatie over de aangifte van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vindt u hier.

 

Laatst aangepast op: 31/01/2024