Overslaan en naar de inhoud gaan

Klinische audits in de nucleaire geneeskunde

De invoering van de klinische audits in de nucleaire geneeskunde startte in juli 2011 met het uitvoeren van zelfevaluaties op basis van het B-QUANUM. Nu, bijna drie jaar later, hebben vele diensten al hun eerste en tweede interne klinische audit achter de rug. Wij willen deze diensten uitdrukkelijk feliciteren met het reeds geleverde werk.

De volgende stap is de uitvoering van externe klinische audits. Deze dienen gecoördineerd te worden door een centraal auditcomité dat aanduidt welke auditeurs op welk tijdstip welke dienst nucleaire geneeskunde zullen auditeren. Bovendien ontvangt dit comité een kopie van alle externe auditrapporten en rapporteert in algemene termen over de resultaten van deze externe audits.

Op dit moment ligt nog niet vast welke instantie de rol van dit centraal auditcomité op zich zal nemen en is verder overleg hierover noodzakelijk. Tot nader bericht, wordt er dus niet gestart met de formele invoering van externe klinische audits in de nucleaire geneeskunde. Wij brengen u op de hoogte wanneer hierin verandering komt.

Het staat diensten evenwel vrij om op vrijwillige basis een dergelijk proces in te voeren en het Agentschap wil hieraan zijn medewerking verlenen in de vorm van advies.

Om u toe te laten de vragenlijsten digitaal in te vullen, zijn deze ook beschikbaar als Word-bestand en in Excel-formaat.

Om u toe te laten uw vooruitgang visueel te volgen, zijn de vragenlijsten beschikbaar in Excel-formaat met koppeling naar een radargrafiek.

Relevante documenten
Informatiesessie 25/08/2010
Informatiesessie 13/01/2012
Informatiesessie 27/06/2012
Andere relevante presentaties