Overslaan en naar de inhoud gaan

Instructies en informatie voor de persoon die een behandeling of een diagnose door middel van een radioactief product ondergaat

Instructies en informatie voor de persoon die een behandeling of een diagnose door middel van een radioactief product ondergaat

In het geval een persoon een behandeling of een diagnose door middel van radioactieve producten ondergaat (artikel 22 van het Besluit medische blootstellingen) moet de arts die de verantwoordelijkheid voor de blootstelling draagt, aan de persoon of diens wettelijke voogd schriftelijke instructies overhandigen. Dit om de doses en het risico op besmetting zo laag te houden als redelijkerwijze mogelijk is voor de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de patiënt of met de door hem gegenereerde afvalstoffen in contact komen. Ook moet hij objectieve en begrijpelijke informatie verstrekken over de risico's van ioniserende stralingen.

De arts moet de instructies verstrekken vóór dat de persoon de gecontroleerde zone waar de toediening plaatsvond, verlaat.

 

Laatst aangepast op: 
07/04/2020