Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschreven instructies, ontslagkaart en voorzichtigheidsperiode na behandeling met een radioactief product

Geschreven instructies, ontslagkaart en voorzichtigheidsperiode na behandeling met een radioactief product

Wanneer een persoon behandeld wordt door toediening van een radioactief product, moet de verantwoordelijke arts-specialist (in de nucleaire geneeskunde of in de radiotherapie) schriftelijke instructies en een ontslagkaart (“release card”) overhandigen aan deze persoon (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) (artikel 22 van het Besluit medische blootstellingen).

Deze beide documenten hebben tot doel de doses en het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden voor de persoon zelf en voor personen die in de onmiddellijke omgeving komen van deze persoon of van  de radioactieve afvalstoffen die hij genereert.

Indien de "radioactieve persoon'" en de personen in zijn onmiddellijke omgeving, de instructies volgen gedurende de aangeduide periodes, stelt er zich geen probleem van stralingsbescherming voor deze personen, voor de bevolking in het algemeen of voor het leefmilieu.

Geschreven instructies

De geschreven instructies moeten worden verstrekt vóórdat de persoon de gecontroleerde zone waar de toediening plaatsvond, verlaat.

Binnenkort zullen deze adviezen van de Hoge Gezondheidsraad worden omgezet in reglementaire teksten. Deze worden opgesteld in overleg met de stakeholders (Belnuc, VBS) en de Medische Jury.

Ontslagkaart en voorzichtigheidsperiode

>> Click here for the English version

 

Laatst aangepast op: 
20/08/2020