Werkgroepen Stralingsbescherming in de Nucleaire Geneeskunde

Werkgroep 1: Kwaliteitsbeheer en klinische audits

QUANUM checklists

Op basis de opmerkingen gegeven tijdens de feed back vergadering van 03/12/2010 en met de hulp van een aantal experten in kwaliteitssystemen (dank aan dr. B. Krug, dr. J. Rutten, dr. K. Van Laere, P. Van Boxem), hebben wij de oorspronkelijke QUANUM checklists herwerkt.

Vragen werden:

  1. geherformuleerd: de nieuwe formulering van de vragen vindt u in de vierde kolom van de tabellen getiteld ‘vervangen door'
  2. verplaatst: vragen werden geplaatst onder een andere categorie. De oorspronkelijke nummering van de vragen (eerste kolom) werd (voorlopig) behouden om de oorspronkelijke plaats van de vragen te kunnen achterhalen
  3. geschrapt: deze vragen staan aangeduid in het grijs en telkens onderaan de vragenlijsten
  4. toegevoegd: de nieuwe vragen zijn diegene zonder nummer in de eerste kolom.

Zoals afgesproken tijdens diezelfde vergadering, werd een lijst van Standard Operating Procedures (SOP's) opgesteld die zouden moeten aanwezig zijn in een iedere dienst nucleaire geneeskunde.
De SOP's van procedures die u niet uitvoert bij u op de dienst zijn uiteraard niet van toepassing.

Informatiesessie 25/08/2010

Werkgroep 2 : Incidentmeldingen
  • Verslag 30/03/2010: zal na goedkeuring door de werkgroep op de website geplaatst worden
  • Volgende vergadering: te bepalen
Werkgroep 3 : Justificatie en optimalisatie
Werkgroep 4 : Medische stralingsfysica
Werkgroep 5 : Radionuclidentherapie
Werkgroep 6 : Vorming en administratieve vereenvoudiging

 

Laatst aangepast op: 28/03/2019