Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging van vergunning

Verlenging van vergunning

Uw huidige vergunning kan enkel verlengd worden indien zijn geldigheidsduur niet verstrijkt binnen de 30 kalenderdagen na datum van ontvangst door het FANC van een kopie van het laatste controleverslag van de instelling belast met de fysische controle en uw aangifte tot verlenging.

Voor deze aangifte  kan u gebruik maken van één van onderstaande formulieren.

Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens een kopie van de overeenkomst met NIRAS betreffende het beheer van het geheel van de radioactieve afvalstoffen toe te voegen.