Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure, kostprijs, termijn

Procedure, kostprijs, termijn

Een aangifte (van nieuwe installaties en handelingen of van eraan aangebrachte wijzigingen) wordt, nadat ze werd onderzocht en goedgekeurd door een deskundige erkend in de fysische controle, schriftelijk, of in afdrukbare elektronische vorm (één exemplaar voor inrichtingen van klasse III en vijf exemplaren voor inrichtingen van klasse II) gericht aan het Agentschap:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Medische inrichtingen
Ravensteinstraat 36
1000 BRUSSEL
Mail:
meldpunt@fanc.fgov.be

Indien, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2009 betreffende de bedragen en de betalingswijze van de retributies betreffende de ioniserende stralingen, een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling.

AANDACHT :

Vraag steeds tijdig uw vergunning, of de wijziging ervan, aan zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen.

U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit en/of ontmanteling.

Duur van de behandeling:

De effectieve behandelingsduur van uw dossier is afhankelijk van verschillende factoren (volledigheid en technische kwaliteit van het initieel aanvraagdossier, datum betalen retributie enz.).

Het FANC adviseert de exploitant volgende gemiddelde termijnen in acht te nemen :

Klasse II
NIEUWE INRICHTING  
- Lineaire deeltjesversnellers met Emax>11MeV 7 maand
- Overige 6 maand
WIJZIGING 3 tot 6 maand
Administratieve wijziging  
Overdracht van vergunning
- Inrichtingen met uitsluitend röntgentoestellen
- Overige inrichtingen
1 maand
2 maanden
Overige administratieve wijzigingen 1 maand
STOPZETTING 1 maand
Klasse III
NIEUWE INRICHTING 3 maand
WIJZIGING 3 maand
Administratieve wijziging 1 maand
STOPZETTING 1 maand

 

AANDACHT :

Indien het aanvraagdossier vergezeld is van een studie ter rechtvaardiging kan de bovenvermelde behandelingsduur oplopen.