Overslaan en naar de inhoud gaan

Oplevering

AANDACHT :

Na het verlenen van uw nieuwe vergunning, mag u de (gewijzigde) installatie(s) slechts in gebruik nemen nadat het proces-verbaal (PV) van oplevering van de erkende instelling volledig gunstig is én uitdrukkelijk toelaat dat u de (gewijzigde) installatie(s) in gebruik neemt.

Bij de oplevering van de (gewijzigde) installatie verifieert de erkende instelling of deze aan al de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen en bijkomende vergunningsvoorwaarden voldoet. Hier vindt u een overzicht van de minimale opleveringscriteria.

AANDACHT :

Zorg dat alle documenten beschikbaar zijn op het moment dat de oplevering plaatsvindt.

Dit is niet van toepassing na verlening van een nieuwe vergunning naar aanleiding van een administratieve wijziging.

Uw vergunning kan gedeeltelijk opgeleverd worden indien nog niet alle vergunde installaties aanwezig of opleverbaar zijn. Indien er voor het gebruik van één van deze installaties voldaan wordt aan alle reglementaire bepalingen en de vergunningsvoorwaarden, is een gedeeltelijke oplevering mogelijk. Op het PV van oplevering zal door de erkende instelling duidelijk vermeld worden voor welke installaties de oplevering van toepassing is.