Overslaan en naar de inhoud gaan

Melden van wijziging van inrichting

Wijzigingen worden verdeeld in 2 types :

Administratieve wijziging

Een administratieve wijziging kan zijn :

 • overdracht van vergunning (U neemt een inrichting over OF uw inrichting neemt een andere rechtspersoonlijkheid aan)
 • naamswijziging van de onderneming
 • verandering van het hoofd van uw inrichting
 • straatnaam- of huisnummerwijziging door de gemeente
 • wijziging van erkende instelling
 • wijziging van uw facturatiegegevens
 • ….

Een administratieve wijziging kan worden gemeld via het onderstaand formulier "Kennisgeving administratieve wijziging medische inrichting van klasse II of klasse III"

Niet-administratieve wijzigingen

Volgende ontwerpen tot wijziging van de inrichting dienen aan het FANC aangegeven te worden:

 • elke wijziging, toevoeging en/of uitbreiding aan/van de bestaande installaties, processen, procedures die niet zijn vergund volgens de huidige oprichtings- en exploitatievergunning ;
 • elke toevoeging van nieuwe activiteit, technologie, handeling,.. die niet vergund is volgende de huidige oprichtings- en exploitatievergunning.Een wijzigingsontwerp kan leiden tot een lager, hoger of equivalent radiologisch risico voor de werknemers, bevolking en/of het leefmilieu. Daarnaast kunnen deze wijzigingsontwerpen een tijdelijk of permanent karakter hebben.

Een wijzigingsontwerp kan leiden tot een lager, hoger of equivalent radiologisch risico voor de werknemers, bevolking en/of het leefmilieu. Daarnaast kunnen deze wijzigingsontwerpen een tijdelijk of permanent karakter hebben.

In de aangifte dienen alle wijzigingen aan de inlichtingen, opgesomd in artikel 7 (klasse II) of 8 (klasse III) van het ARBIS, gebeurd sinds de datum van vorige aangifte en/of ten gevolge van de voorgestelde wijziging van uw inrichting, te worden vermeld.

Hiervoor kan u, naargelang het geval, gebruik maken van onderstaand formulier “Aangifte (wijziging) medische inrichting van klasse II of klasse III” of “Aangifte (wijziging) medische inrichting van klasse III - RX".

Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen :

 • De attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen
 • De attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen
 • De attesten van de bestemmeling van de medische lineaire versnellers
 • Informatie betreffende de bestemming van medische röntgentoestellen. Het FANC hanteert hierbij specifieke voorschriften in geval van verwijdering van een medisch röntgentoestel.
 • Een up-to-date inventaris van alle bronnen en/of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden in de gewijzigde installaties .
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling met een bron die ioniserende straling kan uitzenden, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

Meer informatie met betrekking tot de uitbreiding van de huidige oprichtings- en exploitatievergunning om therapieën uit te voeren op basis van Ra-223 binnen een medische inrichting klasse II kan u hieronder terugvinden.

Downloads :

AANDACHT :

Indien naast een overdracht van vergunning er tevens wijzigingen aan de inrichting zullen plaatsvinden, moet u naast het formulier “Kennisgeving administratieve wijziging medische inrichting van klasse II of klasse III” eveneens de inlichtingen en documenten indienen zoals beschreven boven : "Aangifte (wijziging) medische inrichting van klasse II of klasse III" of "Aangifte (wijziging) medische inrichting van klasse III – RX".