Overslaan en naar de inhoud gaan

Melden van stopzetting van alle activiteiten met ioniserende stralingen in een inrichting

Melden van stopzetting van alle activiteiten met ioniserende stralingen in een inrichting

Teneinde een officiële bevestiging te kunnen ontvangen waarin de verleende vergunning aan uw inrichting wordt opgeheven, dient u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende melding van stopzetting met vermelding van de datum van stopzetting aan het FANC te bezorgen.

Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen :

  • de registers van de fysische controle (enkel in geval van stopzetting van alle activiteiten met bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden van de onderneming),
  • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen,
  • de attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen,
  • de attesten van de bestemmeling van de medische lineaire versnellers,
  • informatie betreffende de bestemming van medische röntgentoestellen. Het FANC hanteert hierbij specifieke voorschriften in geval van verwijdering van een medisch röntgentoestel.
  • verslag van de deskundige erkend in de fysische controle die de stopzetting en de vrijgave van de lokalen bevestigt (in geval van radioactieve bronnen/stoffen).

AANDACHT :

Enkel wanneer het FANC in het bezit is van alle gevraagde informatie, dient u in de toekomst geen jaarlijkse heffing meer te betalen.

Downloads :