Overslaan en naar de inhoud gaan

Diergeneeskunde

Diergeneeskunde

Alle dierenartsenpraktijken, dierenartsencentra (DAC) en dierenklinieken die werken met ioniserende straling hebben een (of meerdere) vergunning(en) nodig van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

In België worden de verschillende inrichtingen die radioactieve stoffen gebruiken of toestellen die ioniserende stralingen kunnen voortbrengen in vier klassen ingedeeld. Om de juiste vergunning(en) aan te vragen, is het belangrijk om te weten onder welke categorie uw inrichting valt.

 • Als u radiologie aanbiedt (RX/fluoroscopie/CT/CBCT) --> Klasse III
 • Als u nucleaire diergeneeskunde (scintigrafie) of radiotherapie aanbiedt --> Klasse II

Bovendien hangt het vergunningsstelsel waaronder u valt af van de locatie waar u uw toestellen gebruikt.

 • Als u enkel op een vaste locatie werkt, moeten die locatie en uw toestellen opgeleverd en vergund worden (meer info hieronder).
 • Als u (ook) buiten uw vergund kabinet werkt, moet u daarvoor een aparte vergunning aanvragen (speciaal vergunningsstelsel: tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden).

Algemene voorwaarden en verantwoordelijkheden

Ik ben exploitant/zaakvoerder en bezit toestellen die ioniserende straling uitzenden

​​​​​​

 • ​Ik richt een interne dienst voor fysische controle (IDFC) op en zie toe op de goede werking ervan. Die dienst bestaat uit:
  • Een diensthoofd* dat staat in voor de goede organisatie
  • Agent(en) voor de stralingsbescherming (ASB)**
   *Diensthoofd en ASB moeten voor deze functie bijkomende opleidingen volgen. Als dierenarts bent u hiervan vrijgesteld
   ** In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn als het diensthoofd, maar beide functies moeten deel uitmaken van het personeel in loondienst.

 • Ik verifieer dat dierenartsen, gemachtigden en de medewerkers van de IDFC de passende opleiding hebben voltooid en jaarlijkse bijscholing volgen.

 • Ik heb een contract met een erkende instelling voor fysische controle (Techni-Test/Be.Sure/Vinçotte) voor onder andere:
  • oplevering van nieuwe of gewijzigde dienst en toestellen;
  • periodiek bezoek voor controle van toestellen (jaarlijks voor RX gebruikt op locatie, driejaarlijks voor RX gebruikt binnen vergund kabinet);
  • evaluatiebezoeken stralingsbescherming:
   • toestellen radiologie: 1x/jaar (om de 10-14 maanden)
   • toestellen interventionele radiologie: 2x/jaar (om de 4-8 maanden)
   • toestellen nucleaire diergeneeskunde / radiotherapie: 4x/jaar
    (om de 2-4 maanden).
Ik ben dierenarts en gebruik toestellen die ioniserende straling uitzenden

Diergeneeskundige verantwoordelijkheid

 • Ik justifieer en optimaliseer de individuele blootstellingen.
 • Ik pas de beschermingsmaatregelen toe die werden goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle.
 • Ik informeer de eigenaars/begeleiders van dieren over de risico’s van ioniserende straling en de te nemen beschermingsmaatregelen.
 • Ik heb de passende opleiding voltooid en volg jaarlijkse bijscholing.
 • Als ik binnen de disciplines nucleaire diergeneeskunde of radiotherapie werk, dan heb ik daarvoor een persoonlijke gebruikersvergunning.
   
Ik ben gemachtigde en gebruik onder de verantwoordelijkheid van een aanwezige dierenarts toestellen die ioniserende straling uitzenden.

Verschil gemachtigde-ander personeel

                Een personeelslid kan: dierenarts bijstaan vb. d.m.v. fixatie/positionering van het dier.

                Hij/zij kan niet: zelf röntgenopnames maken

Gemachtigde = persoon in dienst aan wie het gebruik van ioniserende straling kan worden gedelegeerd. De gemachtigde heeft minstens 24 uur opleiding stralingsbescherming gevolgd op ten minste het niveau van niet-universitair hoger onderwijs.           

 • Ik werk altijd onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts.
 • Ik volg de instructies van de verantwoordelijke dierenarts op.
 • Ik heb de passende opleiding voltooid en volg jaarlijkse bijscholing.
 • Ik pas de principes van de stralingsbescherming toe.

             
        De dierenarts blijft zelf verantwoordelijk voor de behandelde dieren en voor het veilige gebruik van ioniserende straling.

Links naar wetgeving, relevant voor de diergeneeskundige sector

KB Diergeneeskundige blootstellingen

ARBIS: Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen

Technisch reglement houdende de minimumcriteria waaraan röntgentoestellen bestemd voor niet-therapeutische diergeneeskundige doeleinden dienen te voldoen

Technisch reglement tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het FANC van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de veiligheid van de werknemers, het publiek en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van klasse II en III alsook bij vervoer

Technisch reglement betreffende de opleidingsprogramma's voor de agenten voor de stralingsbescherming

 

Laatst aangepast op: 
07/07/2021