Overslaan en naar de inhoud gaan

REX inspecties

REX inspecties

Het FANC heeft besloten om een grondige doorlichting uit te voeren van de inrichtingen die opgenomen zijn in prioriteit 1. In samenspraak met de erkende instellingen gebeurde dit in 2 fases:

De eerste fase betrof een administratieve screening die uitgevoerd werd door de diensten voor fysische controle van deze inrichtingen en de erkende instellingen. Deze screening had tot doel om na te gaan welke maatregelen er bestonden op het gebied van:

  • De veiligheidsanalyse, evenals van alle ermee verbonden documentatie;
  • De verschillende beschikbare testprocedures voor de diverse veiligheidssystemen die in werking zijn;
  • De beschikbare beveiligingsprocedures voor de installaties in geval van interventies;
  • De beschikbare procedures in geval van een slechte werking en van incidenten;
    Het beheer van wijzigingen aan installaties;
  • De middelen die aangewend worden om de beroepshalve blootgestelde personeelsleden bewust te maken van de risico's die ze lopen, evenals de informatie en opleidingen die ze hebben ontvangen.

De tweede fase bestond erin om voor de betrokken installaties inspecties uit te voeren met als voornaamste doelstellingen:

  • De bestaande veiligheidsmaatregelen, alsook de procedures die de uitbater gebruikt, te verifiëren;
  • Indien er tekortkomingen vastgesteld werden, deze zo snel als mogelijk te verhelpen;
  • Aanbevelingen formuleren aan de uitbater om de veiligheidsmaatregelen waar mogelijk te versterken.

De volledige tekst van het syntheserapport met de voornaamste resultaten van deze FANC-inspectiecampagne in de installaties die onder prioriteit 1 vallen, is beschikbaar : "Syntheseverslag van de inspectiecampagne Bestralingsinstallaties met Hoge Dosisdebieten (prioriteit 1)". Het FANC verwacht dat de betrokken uitbaters dit syntheserapport analyseren, in het bijzonder wat de “goede praktijken” betreft. De bedoeling is immers om, waar mogelijk, de globale veiligheid van deze installaties te verhogen.

Na het uitvoeren van deze inspectiecampagne in de installaties die onder prioriteit 1 vallen, heeft het FANC een analoge inspectiecampagne doorgevoerd voor de installaties van prioriteit 2.

De volledige tekst van het syntheserapport met de voornaamste resultaten van deze FANC-inspectiecampagne in de installaties die onder prioriteit 2 vallen, is beschikbaar : "Syntheseverslag van de inspectiecampagne Bestralingsinstallaties met Hoge Dosisdebieten (prioriteit 2)". Ook hier verwacht het FANC dat de betrokken uitbaters dit syntheserapport analyseren, in het bijzonder wat de “goede praktijken” betreft. De bedoeling is immers om, waar mogelijk, de globale veiligheid van deze installaties te verhogen.

 

Laatst aangepast op: 
20/03/2018