Inspectiecampagnes

Jaarlijks wordt door het FANC een inspectieprogramma bepaald op basis van een risicoanalyse, specifieke thema’s of bepaalde sectoren.  Hieronder kan u een overzicht vinden van de thema’s van deze inspectiecampagnes. Aanvullend aan deze geplande inspecties voert het FANC inspecties uit naar aanleiding van specifieke dossiers of gebeurtenissen.

INSPECTIECAMPAGNES:

 • 2020:
  • Administratieve inspecties radiografie ;
  • Beheer van de stralingsbescherming bij uitbaters van Hoogactief ingekapselde bronnen ;
  • Beheer van de stralingsbescherming bij niet-opgeleverde inrichtingen ;
  • Meetpoorten die nog niet eerder geïnspecteerd werden ;
  • Steekproef recyclageparken.
    
 • 2019:
  • In-house radiografie ;
  • Werven radiografie ;
  • Beheer van de stralingsbescherming bij klasse II-inrichtingen.
    
 • 2018: 
  • Exploitanten met interne dienst fysische controle ;
  • Exploitanten met een aflopende vergunning ;
  • Beheer van stralingsbescherming bij klasse II inrichtingen.
    
 • 2017: Textielsector, niet opgeleverde inrichtingen, gammagrafie, weesbrongevoelige inrichtingen met afval.
   
 • 2016: Niet opgeleverde inrichtingen, gammagrafie, meetpoorten met zelden alarmmeldingen.
   
 • 2015: Hoogactief ingekapselde bronnen, gammagrafie, niet geregistreerde meetpoorten.

 

Laatst aangepast op: 10/03/2020