Opleiding intervenant met meetpoort

Jaarlijks wordt er minstens één opleiding georganiseerd in de lokalen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) te Brussel.

De opleiding zal plaats vinden op dinsdag 12 november 2024, dinsdag 6 mei 2025, dinsdag 7 oktober 2025 van 9u tot 16u.

Deze opleiding is gratis en is specifiek bestemd voor de personen die moeten interveniëren wanneer er radioactieve stoffen door uw meetpoort gedetecteerd worden. Iedereen die aan de opleidingssessie deelneemt, zal een deelnemingsattest ontvangen.

Om u in te schrijven, verzoeken wij u ons dit webformulier ingevuld terug te sturen.

Het maximaal aantal deelnemers wordt beperkt tot 15. Indien nodig zal een extra sessie voorzien worden. Op vraag kan deze opleiding eveneens georganiseerd worden in uw bedrijf. Voor meer inlichtingen, kan u ons contacteren via radioactivity@fanc.fgov.be.

Programma

08:50 - 09:00 Onthaal met koffie
09:00 - 09:45 Aanpak weesbronproblematiek
09:45 - 10:30 Basiskennis inzake radioactiviteit (dosis en dosisdebiet, orde van grootte, relatie dosisrisico, ...) en basisprincipes van de stralingsbescherming
10:30 - 10:45 Pauze
10:45 - 11:30 Meetapparatuur voor radioactiviteit (dosistempometer, scintillator, dosimeter, besmettingsmeter... ) : hoe deze te gebruiken ?
11:30 - 12:15 Richtlijnen van het FANC voor het gebruik van meetpoorten
12:15 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:15 Administratieve formaliteiten voor het afvoeren van radioactieve stoffen
Convenant voor de financiering van de gevonden weesbronnen
13:15 - 14:00 Radioactieve bronnen en stoffen die bij het afval en het schroot gedetecteerd worden
14:00 - 16:00 De richtlijnen in de praktijk

Het FANC print geen presentaties af. Indien gewenst, kan u deze voordien zelf afdrukken door te klikken op bovenstaande linken.

Meer info:

 

Laatst aangepast op: 10/06/2024