Foto-album

De radioactieve stoffen die aangetroffen kunnen worden, zijn onder te brengen in meerdere categorieën.

  1. De ingekapselde radioactieve bronnen
  2. Medisch afval
  3. NORM
  4. Mineralen
  5. Radioactieve bliksemafleiders
  6. Chemische producten
  7. Ra-houdende producten
  8. Gecontamineerde materialen
     

1. De ingekapselde radioactieve bronnen

Dit zijn de gevaarlijkste gevallen maar ze zijn gelukkig relatief zeldzaam. Deze bronnen kunnen afkomstig zijn van industriële meet- en controleapparatuur, zoals toestellen voor de densitometrie, diktemetingen, de controle van lasnaden, enz... Ingekapselde bronnen worden eveneens door ziekenhuizen gebruikt voor diagnose of behandeling.

       

       

2. Medisch afval

Het kan hier gaan om luiers, lakens, maandverbanden, enz.... gebruikt door patiënten die radioactieve stoffen toegediend hebben gekregen voor het stellen van een diagnose of voor een behandeling. De radionucliden die hierbij gebruikt worden, zijn kortlevende radionucliden (bijvoorbeeld Jodium-131 of Technetium-99m) en hun radioactieve eigenschappen verzwakken na een relatief korte tijd. Dit medisch afval vertoont ook vaak een biologisch of chemisch gevaar, onafhankelijk van zijn radioactiviteit. Het wordt teruggevonden hetzij in het ziekenhuisafval zelf, hetzij in het huishoudelijk afval (in dat laatste geval is het afkomstig van ambulante patiënten die huiswaarts zijn gekeerd nadat ze een onderzoek of een klinische behandeling hebben ondergaan). Er kan soms ook Jodium-131 worden teruggevonden in het slib van waterzuiveringstations. Ook kan het gebeuren dat het alarm van de meetpoort afgaat doordat bijvoorbeeld de bestuurder van het voertuig dat langs de poort passeert, kort daarvoor een dergelijk onderzoek of behandeling met radioactieve stoffen in een ziekenhuis heeft ondergaan.

   

3. NORM

NORM is het acroniem van "Naturally Occuring Radioactive Material". Het etreft hier afval met een verhoogde natuurlijke radioactiviteit: bijvoorbeeld een lading van inert of refractair materiaal, bouwafval, bepaalde soorten industrieel afval (zand van smelterijen, afval van de fosfaatindustrie... ).

       

       

4. Mineralen

Kleine mineralen uit verzamelingen (uraniumhoudend mineraal, pechblende) worden regelmatig ontdekt.

       

5. Radioactieve bliksemafleiders

Een dertigtal jaren geleden werden op vele daken bliksemafleiders geïnstalleerd die radioactieve elementen bevatten, omdat deze performanter zouden zijn dan andere bliksemafleiders. Dit werd echter nooit wetenschappelijk bewezen. Sedert 1985 zijn radioactieve bliksemafleiders verboden.

   

6. Chemische producten

Uranylacetaat, Thoriumnitraat,...

       

7. Ra-houdende producten

Voorwerpen die bedekt zijn met lichtgevende verf zoals wijzerplaten van meetapparatuur, van horloges,...

    Afbeelding verwijderd.   

8. Gecontamineerde materialen

(half) afgewerkte producten die vervaardigd zijn uit besmette metalen. Besmette metalen ontstaan  wanneer een  radioactieve  bron, voornamelijk Cobalt-60, in een smeltoven is terechtgekomen.

   

 

Laatst aangepast op: 22/03/2024