Overslaan en naar de inhoud gaan

Medisch toezicht

Medisch toezicht

Beroepshalve blootgestelde personen (werknemers - met inbegrip van de studenten, stagiairs en de werknemers van contracterende bedrijven) moeten (hetzij via de exploitant van het ziekenhuis, hetzij via hun eigen werkgever) onder medisch toezicht staan van een arbeidsarts die erkend is in de stralingsbescherming.

Deze arts onderzoekt de werknemers regelmatig en verklaart of ze al dan niet geschikt zijn om met ioniserende straling te werken. Hij oordeelt er tevens over dat de werknemer al dan niet op zijn/haar werkplaats mag blijven werken (met name naar aanleiding van een dosisoverschrijding of een zwangerschapsverklaring).

De arts tekent eveneens de doses van de werknemer in het medisch dossier op, volgt ze van nabij op en interpreteert ze vanuit medisch oogpunt. Hij/zij werkt daarnaast nauw samen met de deskundige in de fysische controle als het gaat om de risicoanalyse, de dosisbepaling en het beheer van eventuele radiologische incidenten.

Een zelfstandig arts kan zelf een arts kiezen voor de medische interpretatie van de doses, maar het is aan te raden, dat hij/zij opgevolgd wordt door de arbeidsarts die namens de exploitant optreedt.  Deze laatste is immers goed op de hoogte van de risico’s ter plaatse.

Laatst aangepast op: 
02/12/2019