Plichten van de werkgever

De werkgever treft de vereiste maatregelen opdat de beroepshalve blootgestelde werknemers verplicht aan het arbeidsgeneeskundig toezicht onderworpen worden.

Dit arbeidsgeneeskundig toezicht bestaat hoofdzakelijk uit:

  • een voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij indienstneming of bij een tewerkstelling op een andere plaats;
  • periodieke gezondheidsbeoordelingen;
  • desgevallend gezondheidsbeoordeling bij werkhervatting 
    (Referentie 1, artikels V.5-3 à V.5-5);
  • de moederschapsbescherming (volgens de hoofdstuk IV van referentie 4 en de referentie 7).

De arbeidsartsen belast met dit gezondheidstoezicht moeten erkend zijn zoals voorzien in artikel 75 van referentie 2.

 

Laatst aangepast op: 23/03/2021