Regelgevingskader

  • De FANC-wet van 15 april 1994, in het bijzonder de artikelen 25/8 tot 25/12;
  • Het ARBIS, in het bijzonder in hoofdstuk III, afdeling VI betreffende de operationele bescherming van externe werkers die zijn blootgesteld aan een risico van ioniserende stralingen tijdens hun werkzaamheden in een gecontroleerde zone gewijzigd door het KB van 20 juli 2020, houdende ook gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2013/59/EURATOM (in werking getreden op 29 augustus 2020);
  • Het KB dosimetrie van 20 juli 2020 tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het ARBIS, in het bijzonder Hoofdstuk III betreffende het stralingspaspoort (in werking getreden op 29 augustus 2020);
  • Het technisch reglement dosimetrie van 17 november 2020 tot vaststelling van de modaliteiten voor het opstellen van het dosisverslag en de overdracht aan het Agentschap van de resultaten van het individueel dosimetrisch toezicht, alsook van de modaliteiten voor het raadplegen van de doses in het blootstellingsregister en het verkrijgen van een stralingspaspoort, in het bijzonder artikel 7 en de bijlage betreffende het stralingspaspoort (in werking getreden op 5 december 2020).

 

Laatst aangepast op: 23/03/2021