Gezondheidstoezicht van de externe werkers

Bijzondere verplichtingen van de externe ondernemingen

Overeenkomstig artikel V.5-11 van titel 5 van Boek V van de codex over het welzijn op het werk, waakt de externe onderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van overeenkomsten met de exploitant, over het gezondheidstoezicht op zijn werkers overeenkomstig de artikelen V.5-12 tot V.5 18 van dezelfde titel

Dit gezondheidstoezicht wordt uitgeoefend door een erkende arbeidsarts.

In het geval echter dat de externe werkers werken in een gecontroleerde zone van een exploitant van een inrichting ingedeeld in de klasse I, is de externe onderneming verplicht overeenkomsten met de exploitant te sluiten met het oog op het gezondheidstoezicht op zijn werknemers.

Bijzondere verplichtingen van de exploitant

Zoals vermeld in V.5-12 van titel 5 van Boek V van de codex over het welzijn op het werk, dient de exploitant voor elke externe werker die in een gecontroleerde zone werkzaamheden uitvoert voorafgaand erop toe zien dat die werker medisch geschikt is bevonden voor het werk dat hem wordt opgedragen.

 

Laatst aangepast op: 16/03/2021