Ik ben een veiligheidsofficier die veiligheidsattesten aanvraagt voor toegang tot radioactieve materialen

Bent u een nieuwe aanvrager?

Ten eerste dient u de bedrijfsfiche in te vullen, zodat wij u kunnen opnemen in ons systeem. Gelieve dit document door te sturen naar screening@fanc.fgov.be

Om een aanvraag op te starten bij het FANC dient u de correcte rol te hebben op het CSAM platform. Het gaat om de rol ‘FANC Beveiligingsscreenings’. . Eens u de bedrijfsfiche hebt opgestuurd moet u zich de correcte rol toekennen. Meer informatie over de toekenning van de juiste rol vindt u op onze pagina met ‘Veelgestelde vragen’.

Een aanvraag bij het FANC: 

U hebt keuze uit de volgende 2 opties: 

Bij toegang tot radioactieve materialen – artikel 39 van het KB 17/03/20243 betreffende de beveiliging van de radioactieve stoffen en van bepaalde nucleaire materialen

Dit veiligheidsattest verstrijkt op de vastgestelde einddatum of na maximum 5 jaar. Dit veiligheidsattest is vernieuwbaar en is geldig bij alle exploitanten die onder deze zelfde wetgeving vallen. 

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link:
https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/ 

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

Bij toegang tot radioactief afval – artikel 23 van het KB 17/03/2024 betreffende de beveiliging van inrichtingen voor de bovengrondse berging voor radioactief afval

Dit veiligheidsattest verstrijkt op de vastgestelde einddatum of na maximum 5 jaar. Dit veiligheidsattest is vernieuwbaar en is geldig bij alle exploitanten die onder deze zelfde wetgeving vallen. . 

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link:
https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/ 

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

Voor meer informatie over deze wetgeving, gelieve het onderdeel van onze website rond de beveiliging van radioactieve materialen te consulteren. 

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf, of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

Laatst aangepast op: 17/05/2024