Veiligheidsattesten en toegangsvergunningen: veelgestelde vragen

 Toegang tot het aanvraagplatform (CSAM)

Waarom moet ik inloggen?

De reden hiervoor is om een controle te hebben op wie de aanvragen opstart. Deze informatie wordt niet bijgehouden, maar door te werken met een rollenbeheer kan er gespecifieerd worden wie de aanvragen kan indienen. Dit rollenbeheer wordt intern in uw organisatie gedaan, dus daarover heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) geen controle.

Hoe werkt het CSAM-Platform?

De toegang tot het platform voor de “FANC Beveiligingsscreenings” wordt via het CSAM-platform beheerd. CSAM biedt de ondernemingen een interface aan voor het organiseren en beheren van de rollen die ze willen toekennen aan hun medewerkers die van de applicaties van de Belgische overheid, waaronder voor deze aanvragen, gebruik maken. De gebruikers kunnen op CSAM inloggen via de frequent gebruikte en betrouwbare identificatietechnologieën, zoals e-ID of ItsMe.

Indien u niet vertrouwd bent met het CSAM-platform, dan raden wij u aan de documentatie op de CSAM-website te lezen, die in verschillende talen beschikbaar is. Voor een snel overzicht van de werking van het gebruikersbeheer in CSAM, verwijzen wij naar de hieronder beschreven stappen.

HET GEBRUIKERSBEHEER IN CSAM (Raadpleeg ook deze link. U kan er een "step-by-step" gids downloaden):

 1. De organisatie duidt een Hoofdtoegangsbeheerder aan. Wanneer de organisatie CSAM voor het eerst gebruikt, moet deze fase door de wettelijke vertegenwoordiger (CEO) worden doorlopen.

  Ter informatie : Als u niet op de hoogte bent van wie de wettelijke vertegenwoordiger is van uw juridische entiteit, dan kan u deze informatie consulteren op het website van het KBO (Opzoeking in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) | KBO Public Search (fgov.be). U geeft uw KBO nummer op het vakje en zo kan je de pagina consulteren van uw juridische entiteit. Alle personen die bij naam aangeduid zijn in de rubriek ‘functies’ worden aanzien als wettelijke vertegenwoordiger van de juridische entiteit. U kan de helpdesk van het KBO contacteren: helpdesk.bce@economie.fgov.be Voor alle vragen voor wijziging van deze informatie. Als u bij deze vraag voor wijziging een bewijs mee stuurt, zal uw vraag sneller behandeld worden. 
   
 2. Enkel de wettelijke vertegenwoordiger hebben de autorisatie om het aanvragformulier rechtstreeks te consulteren. Zij kunnen echter en rol delegeren aan een personeelslid via het rolbeheersysteem (zie stap 3). De Hoofdtoegangsbeheerder kan één of meerdere Toegangsbeheerders aanduiden aan wie hij één of meerdere domeinen kan toevertrouwen.
  • Opmerking: De Hoofdtoegangsbeheerder is per definitie ook Toegangsbeheerder voor alle domeinen. Wanneer hij de enige persoon is om deze rollen te vervullen, dienen er geen bijkomende Toegangsbeheerders te worden aangeduid.
  • Belangrijk: Het platform voor de “FANC Beveiligingsscreenings” behoort tot het domein van Binnenlandse Zaken. Wanneer u de Toegangsbeheerders aanduidt, zorg er dan ook voor dat ze met dit domein verbonden zijn,  zodat de beheerders de rollen voor deze functionaliteit kunnen beheren.
    
 3. Een Toegangsbeheerder maakt gebruik van het eGov Role Management (RMA) om de verschillende rollen aan de gepaste gebruikers binnen het platform toe te kennen.

  Bij de aanvragen van veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en erkenningen van buitenlandse veiligheidsmachtigingen betreft dit de rol “FANC Beveiligingsscreenings”.
 • Opgelet: Het is de verantwoordelijkheid van de Toegangsbeheerder van de organisatie om er steeds op toe te zien dat de juiste rollen aan de juiste gebruikers zijn toegekend! Het FANC heeft geen bevoegdheid in het  beheer van de rollen en de gebruikers van de organisaties op het CSAM-platform.

Normaliter dienen stap 1 en stap 2 slechts te worden doorlopen bij a) de eerste registratie in CSAM, of b) telkens wanneer er binnen een organisatie de Hoofdtoegangsbeheerder of een lokale Toegangsbeheerder moet worden gewijzigd.

Stap 3 moet worden doorlopen telkens wanneer een nieuwe gebruiker toegang tot het platform voor de “FANC Beveiligingsscreenings” dient te hebben, of wanneer de rollen van een bestaande gebruiker gewijzigd of geschrapt moeten worden.

Welke rol dient er toebedeeld te worden binnen het CSAM-platform om deze aanvragen te kunnen doen?

Voor de aanvragen van veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en erkenningen van buitenlandse veiligheidsmachtigingen gaat het om de rol: “FANC Beveiligingsscreenings”.

 • Opgelet: Het is de verantwoordelijkheid van de Toegangsbeheerder van de organisatie om er steeds op toe te zien dat de juiste rollen aan de juiste gebruikers zijn toegekend! Het FANC zal niet (en kan niet) tussenkomen bij het beheer van de rollen en de gebruikers van de organisaties op het CSAM-platform.
Wat als het systeem zegt dat ik niet de juiste rol heb?

U kan aangeven dat u de rol wil aanvragen. Deze aanvraag gaat naar de persoon binnen uw organisatie die de verantwoordelijkheid heeft om deze rollen te geven. Het FANC kan hier dus niet in tussenkomen.

Je krijgt een bevestigingsmail wanneer de rol werd toegekend.

Zich connecteren met het CSAM platform als u de wettelijke vertegenwoordiger bent

Gelieve naar deze website te gaan https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/ of direct op deze link te klikken.

Kies vervolgens uw authenticatiemethode en volg de instructies op het scherm.

 • Opgelet: De commerciële certificaten mogen niet op de applicatie worden ingediend, dit is niet toegelaten.
  ​​​

Wanneer onderstaand scherm verschijnt, gelieve te kiezen “In naam van de organisatie” gezien u zich connecteert als wettelijke vertegenwoordiger.

Het formulier zal vervolgens zichtbaar zijn.

Zich connecteren met het CSAM platform als u niet de wettelijke vertegenwoordiger bent

Als u niet de wettelijke vertegenwoordiger bent van het bedrijf, is het noodzakelijk dat een hiervan u de correcte rol geeft alvorens u kan connecteren.

Deze toekenning van rollen wordt gedaan in 2 stappen via sociale zekerheid en de administratie van rollen:

 1. Aanduiding van een Hoofdtoegangsbeheerder.
  De wettelijke vertegenwoordiger dient zich te connecteren via deze link: Beheer der Toegangsbeheerders - CSAM.be
  Indien u een probleem ondervindt in deze stap, nodigen we u uit om de ondersteuningsdienst van de sociale zekerheid te contacteren op 02 511 51 51.
 2. Toekenning van rollen
  De Hoofdtoegangsbeheerder dient zich te connecreten via deze link: Mijn eGov-Rollenbeheer (belgium.be)
  De hoofdtoegangsbeheerder van het bedrijf dient zich te connecteren op deze site voor het beheer van de rollen en volgt de volgende procedure in 3 stappen om u de juiste rol toe te kennen.
  Beheer van de toegangsaanvragen in de rollenadministratie- RMA - Loginhulp.be (aideacces.be)

Eens de rol u werd toegekend door de wettelijke vertegenwoordiger, gelieve deze link te volgen om toegang te krijgen tot het formulier: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

Kies vervolgens uw authenticatiemethode en volg de instructies op het scherm.

 • Opgelet : De commerciële certificaten mogen niet op de applicatie worden ingediend, dit is niet toegelaten.

Wanneer onderstaand scherm verschijnt, gelieve te kiezen “In naam van de organisatie” gezien u zich connecteert als wettelijke vertegenwoordiger.

Het formulier zal vervolgens zichtbaar zijn.

Aanvraagformulier

Waar vind ik het online formulier?

Dit is te vinden via: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

Let wel, dit formulier werkt niet op “internet explorer”, gelieve een andere browser te gebruiken. 

Je dient op dit formulier in te loggen met EID of via één van de andere mogelijkheden die beschreven staan op de website.

Hoe werkt het online aanvraagformulier?

Het formulier kan enkel ingevuld worden door de personen die aangeduid worden binnen het CSAM-platform, meer uitleg hierover kan u vinden bij de vraag ‘hoe werkt het CSAM-Platform’.

De aangegeven personen met de correcte rol, kunnen via hun Eid inloggen op het platform en kunnen kiezen om een aanvraag op te starten bij het FANC (FANC Beveiligingsscreenings).

De eerste keuze die u kan doen in het formulier is het soort van aanvraag:

 • Veiligheidsattest: een aanvraag voor toegang tot de nucleaire zones/documenten voor iemand die in België woont;
 • Toegangsvergunning: een aanvraag voor toegang tot de nucleaire zones/documenten voor iemand die NIET in België woont;
 • Erkenning van een buitenlandse veiligheidsmachtiging: een erkenning die enkel mogelijk is als een persoon reeds in het bezit is van veiligheidsmachtiging uit het buitenland. Deze erkenning is enkel geldig voor de nucleaire zones/documenten en geeft dus geen toegang tot geclassificeerde informatie.

Op basis van deze keuze zal u bepaalde elementen in het formulier moeten aanvullen en/of toevoegen.

U zal hier ook de keuze moeten maken onder welk bedrijf en via welke veiligheidsofficier de aanvraag gebeurt, het gaat hier om dezelfde persoon als deze die het document zal ondertekenen.

De gevraagde rechtsbasis is het volgende element dat het aanvraagformulier zal vormen. Afhankelijk van de rechtsbasis zullen meer of minder gegevens worden opgevraagd:

 • Art. 5,§2,a KB Veiligheidsattesten (Veiligheidsattest)/ Art. 13,§2,a KB veiligheidsattesten (toegangsvergunning) : Aanvraag voor een persoon werkzaam voor een contractant van de nucleaire site, toegang wordt gevraagd voor een periode korter of gelijk aan 12 maanden (veiligheidszone Vertrouwelijk) of 15 maanden (veiligheidszone Geheim).
 • Art. 5,§2,b KB Veiligheidsattesten (Veiligheidsattest)/ Art. 13,§2,b KB veiligheidsattesten (toegangsvergunning) : Aanvraag voor een persoon werkzaam voor een contractant van de nucleaire site, toegang wordt gevraagd voor een periode langer dan 12 maanden (veiligheidszone Vertrouwelijk) of 15 maanden (veiligheidszone Geheim).
 • Art. 5,§2,c KB Veiligheidsattesten (Veiligheidsattest)/ Art. 13,§2,c KB veiligheidsattesten (toegangsvergunning) : Aanvraag voor een persoon werkzaam voor een contractant van de nucleaire site, toegang wordt gevraagd voor één dag. 

Op basis van de keuze hier zal er gevraagd worden bepaalde elementen aan te vullen of toe te voegen. Gelieve alles zo correct mogelijk aan te vullen.

 • Opgelet: Eens het formulier afgerond werd en doorgestuurd, is uw aanvraag nog niet volledig! Per mail zal het ingevulde formulier nog ontvangen worden. Dit formulier dient nog ondertekend te worden en opgeladen te worden via de opgegeven link (in dezelfde mail waarmee u het formulier ontvangt).
Het aanvraagformulier werkt niet, wat nu? 

Enkele tips:

 • Probeer met een andere internet browser, het formulier wekt niet met internet explorer;
 • Als niet alle noodzakelijke elementen zijn aangevuld, zal je het formulier niet kunnen doorsturen.
De veiligheidsofficieren in de lijst van het aanvraagformulier zijn niet correct, hoe pas ik dit aan?

Gelieve bij een rechtzetting of een aanpassing van de veiligheidsofficieren, steeds een update te sturen van de bedrijfsfiche naar screening@fanc.fgov.be.

Er staan geen veiligheidsofficieren in de lijst van het aanvraagformulier, hoe pas ik dit aan?

Gelieve deze gegevens aan te passen door een update te sturen van de bedrijfsfiche naar screening@fanc.fgov.be.

Wat dient gespecifieerd te worden bij de zones waar toegang wordt gevraagd?

De indicatie van de zones waar toegang toe gevraagd wordt dient zeker de nucleaire site te vermelden. Daarbij dient er zo veel mogelijk gedetailleerd te worden in welke zones de persoon exact zal tewerkgesteld worden. Deze locaties worden in rekening gebracht bij de analyse van het dossier.

Wat is het belang van de handtekening?

De handtekening bevestigt dat de screening kan uitgevoerd worden:

De veiligheidsofficier: bevestigt via de handtekening de ‘need-to-know’ en dus de noodzaak dat de persoon toegang dient te hebben tot specifieke zones of documenten.

De betrokkene (indien van toepassing): bevestigt dat hij akkoord gaat met een screening uit te voeren.

Het is dus belangrijk dat beide personen zelf ondertekenen en zich bewust zijn van wat zij ondertekenen.

Welke handtekeningen worden geaccepteerd?

De handtekeningen die het FANC accepteert zijn: een manuele handtekening en een handtekening met eID in pdf.

Een gekopieerde handtekening of een vaste tekening van een handtekening worden dus niet geaccepteerd.

Indien het FANC twijfels heeft bij de authenticiteit van een handtekening zal het dossier niet ontvankelijk worden bevonden.

Mag ik een reeds bestaand aanvraagformulier in word gebruiken in plaats van het document dat gegenereerd wordt door het systeem?

Het document dat dient opgeladen te worden moet hetgeen zijn dat door het systeem gegenereerd wordt (en je dus per mail ontvangt). Indien dit niet het geval is, kunnen er andere gegevens op het aanvraagformulier staan dan deze die in het systeem zijn opgegeven. Gezien het dan niet zeker is welke gegevens correct zijn, zal de aanvraag als niet ontvankelijk worden beschouwd.

Proces van de aanvraag

Wat zijn de verschillende stappen van de aanvraag?

Via het online platform zal u de gegevens moeten invullen die nodig zijn op het aanvraagformulier. De veiligheidsofficier ontvangt vervolgens, per mail, het aanvraagformulier in de correcte vorm met alle informatie die u hebt opgegeven. Dit document dient nog ondertekend te worden.

De documenten kunnen digitaal (met eID of met itsme) of met de hand ondertekend worden.

De ondertekende documenten dienen opgeladen te worden via de daarvoor voorziene link (deze vindt u in de mail van het document).

U ontvangt per mail een bevestiging wanneer de digitale documenten door ons ontvangen werden.

U ontvangt vervolgens een tweede mail met de beslissing over de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

Onder welk e-mail adres wordt de communicatie ontvangen?

De communicatie worden verstuurd naar de opgegeven veiligheidsofficier. Het e-mail adres zal ook verschijnen op het aanvraagformulier. Indien u hier liever een algemeen e-mail adres voor wilt opgeven, dient de veiligheidsofficier zelf hiervoor een mail te versturen naar screening@fanc.fgov.be.

 • Opgelet: Het is de verantwoordelijkheid van de veiligheidsofficier van de organisatie om er steeds op toe te kijken dat enkel de juiste personen de documenten van de veiligheidsattesten ontvangen via het opgegeven e-mail adres. Het FANC zal niet verantwoordelijk zijn hiervoor.
Dit is de eerste aanvraag van mijn bedrijf, hoe ga ik te werk?

We vragen om in eerste instantie de bedrijfsfiche door te sturen naar screening@fanc.fgov.be. Uw firma kan zo toegevoegd worden aan het digitaal systeem.

Uw firma krijgt vervolgens toegang tot het CSAM-Platform. Hoe dit werkt kan u vinden in de vraag ‘hoe werkt het CSAM-Platform’.

Facturatie

De factuur voor de aanvragen van veiligheidsattesten wordt per trimester verstuurd voor de gedane aanvragen. Deze zal het dossier dus niet blokkeren, maar bij het niet betalen van de facturen zullen de volgende aanvragen niet voltooid kunnen worden.

Wat is het verschil tussen een aanvraag voor een veiligheidsattest, toegangsvergunning of erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtiging?

Veiligheidsattest: is een aanvraag voor tijdelijke toegang (of in afwachting van een veiligheidsmachtiging) 

Toegangsvergunning: is een aanvraag voor toegang zonder screening, die in uitzonderlijke gevallen kan aangevraagd worden door een nucleaire exploitant of vervoersbedrijf (in het kader van technische nood of voor een officieel bezoek).

Erkenning van een buitenlandse veiligheidsmachtiging: Is een aanvraag voor toegang tot nucleaire installaties/documenten voor een persoon die in het bezit is van een veiligheidsmachtiging in het buitenland en die nog niet door de Belgische autoriteiten (NVO) werd erkend.

Vanaf wanneer kan een bedrijf een aanvraag doen bij het FANC?

Een Firma/veiligheidsofficier (in wording) kan een aanvraag doen van zodra het proces voor het bekomen van de firma veiligheidsmachtiging in onderzoek is bij de inlichtingendiensten (NVO). Alvorens het bedrijf in onderzoek is, zal een aanvraag bij het FANC niet ontvankelijk worden bevonden.

Wat wordt geaccepteerd als een bewijs van de aanvraag van de veiligheidsmachtiging?

Er wordt een bewijs gevraagd van de aanvraag van de veiligheidsmachtiging. Hierbij wordt gevraagd achter een bewijs dat het aanvraagformulier werd ingediend bij de bevoegde autoriteiten. Het dossier dient dus reeds doorgestuurd te zijn naar de NVO of een buitenlandse autoriteit, alvorens het FANC het bewijs kan accepteren.

Waar kan ik een overzicht van mijn aanvragen terugvinden?

Het is momenteel niet mogelijk om hier een overzicht van terug te vinden. U krijgt per aanvraag een bevestigingsmail, een zekere historiek valt dus terug te vinden in de mails. Het is echter aan de veiligheidsofficier om hiervan een overzicht bij te houden.

Het FANC is wel acties aan het nemen om dit in de toekomst eventueel wel mogelijk te maken.

Aanvraag voor een veiligheidsattest van personen die niet of nog geen 5 jaar in België wonen: welke bijkomende documenten dienen worden aangeleverd?

Voor de aanvraag van een veiligheidsattest voor een natuurlijk persoon die niet, of nog geen 5 jaar, in België verblijft wordt rekening gehouden met de verschillende mogelijke gevallen. Hierna vindt u voor een aantal gevallen een lijst van documenten (in volgorde van relevantie) die aan het FANC dienen te worden overgemaakt om een betrouwbaarheidsverificatie te kunnen uitvoeren.

GEVAL 1 

Niet-, of recente, resident zonder veiligheidsmachtiging, die regelmatig toegang moet krijgen gedurende een lange periode (richtlijn >12 maanden).

Nodige documenten:  aanvraag voor een veiligheidsattest met in bijlage 2 documenten:

 1. Een bewijs van de aanvraag van een veiligheidsmachtiging voor toegang tot veiligheidszones, het kernmateriaal en de nucleaire documenten (in het land waar de persoon zijn vaste verblijfplaats heeft), dat bestaat uit een certificaat opgesteld door de bevoegde overheid van het land van zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats, OF (indien dit niet beschikbaar is) een certificaat opgesteld door de werkgever en ondertekend door de veiligheidsofficier van de firma.
 2. Een bewijs dat de betrokkene het afgelopen half jaar regelmatig toegang heeft gekregen tot een of meerdere kerninstallaties in het land van verblijf door één van deze documenten:
  • Certificaat opgesteld door de bevoegde overheden van het land waar de persoon zijn/haar vaste verblijfplaats heeft;
  • Officieel dosimetrisch overzicht;
  • Attest opgesteld door de werkgever en gevalideerd door de bevoegde overheden van het land waar de betrokkene zijn/haar vaste verblijfplaats heeft;
  • Attest opgesteld door de werkgever en ondertekend door de veiligheidsofficier.

GEVAL 2

Niet-, of recente, resident zonder veiligheidsmachtiging, die geen toegang moet krijgen tot de kerninstallaties in het land waar de betrokken zijn/haar vaste verblijfplaats heeft, maar die regelmatig toegang moet krijgen tot de Belgische kerninstallaties of tot de veiligheidszones van een Belgische installatie gedurende een lange periode (richtlijn >12 maanden).

Nodige documenten:  aanvraag voor een veiligheidsattest met in bijlage deze 2 documenten:

 1. Een bewijs van de aanvraag van een veiligheidsmachtiging voor toegang tot veiligheidszones, het kernmateriaal en de nucleaire documenten (in het land waar de persoon zijn vaste verblijfplaats heeft), dat bestaat uit een certificaat opgesteld door de bevoegde overheid van het land van zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats, OF (indien dit niet beschikbaar is) een certificaat opgesteld door de werkgever en ondertekend door de veiligheidsofficier van de firma.
 2. Uittreksel uit het strafregister van het land waar de persoon zijn/haar vaste verblijfplaats heeft (bewijs van goed gedrag en zeden).

GEVAL 3

Niet-, of recente, resident zonder veiligheidsmachtiging die af en toe toegang moet krijgen tot de Belgische kerninstallaties of tot de veiligheidszones van een Belgische installatie gedurende een korte periode (richtlijn <12 maanden).

Nodige documenten:  aanvraag voor een veiligheidsattest met in bijlage:

 1. Een bewijs dat de betrokkene toegang heeft gekregen tot een of meerdere kerninstallaties in het land waar de persoon zijn/haar vaste verblijfplaats heeft:
  • Certificaat opgesteld door de bevoegde autoriteiten van het land waar de betrokkene zijn/haar vaste verblijfplaats heeft;
  • Officieel dosimetrisch overzicht;
  • Attest opgesteld door de werkgever en gevalideerd door de bevoegde autoriteiten van het land waar de betrokkene zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats heeft;
  • Attest opgesteld door de werkgever en ondertekend door de veiligheidsofficier.

Een nieuwe aanvraag voor een veiligheidsattest kan ten vroegste 3 jaar na de vervaldatum van de vorige veiligheidsattest worden ingediend.

GEVAL 4

Niet-resident zonder veiligheidsmachtiging die geen toegang moet krijgen tot de kerninstallaties van het land van zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats maar die af en toe toegang moet krijgen tot de Belgische kerninstallaties of tot de veiligheidszones van een Belgische installatie gedurende een korte periode (richtlijn <12 maanden).

Nodige documenten:  aanvraag voor een veiligheidsattest met in bijlage:

 1. Uittreksel uit het strafregister van het land waar de betrokkene zijn/haar vaste verblijfplaats heeft (bewijs van goed gedrag en zeden).

Een nieuwe aanvraag voor een veiligheidsattest kan ten vroegste 3 jaar na de vervaldatum van de vorige veiligheidsattest worden ingediend.

GEVAL 5

Niet-, of recente, resident zonder veiligheidsmachtiging, die toegang moet krijgen tot de veiligheidszones van een Belgische installatie gedurende een periode van minder dan 6 uur, voor werken of een bezoek.

Nodige documenten:  aanvraag voor een veiligheidsattest met in bijlage:

 1. Een bewijs dat de betrokkene het afgelopen jaar toegang heeft gekregen tot een of meerdere kerninstallaties in het land waar de persoon zijn/haar vaste verblijfplaats heeft:
  • Certificaat opgesteld door de bevoegde autoriteiten van het land van zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats;
  • Officieel dosimetrisch overzicht;
  • Attest opgesteld door de werkgever en gevalideerd door de bevoegde autoriteiten van het land van zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats;
  • Attest opgesteld door de werkgever en ondertekend door de veiligheidsofficier.

Deze aanvraag kan niet meer dan 2 keer per jaar hernieuwd worden, anders is de aanvraag van een veiligheidsmachtiging vereist.

GEVAL 6

Niet-, of recente, resident zonder veiligheidsmachtiging, die geen toegang moet krijgen tot de kerninstallaties van het land van zijn/haar gewoonlijke verblijfplaats, maar die toegang moet krijgen tot de veiligheidszones van een Belgische installatie gedurende een periode van minder dan 6 uur, voor werken of een bezoek.

Nodige documenten:  aanvraag voor een veiligheidsattest met in bijlage:

 1. Uittreksel uit het strafregister van het land waar de persoon zijn/haar vaste verblijfplaats heeft (bewijs van goed gedrag en zeden).

Deze aanvraag kan niet meer dan 2 keer per jaar hernieuwd worden, anders is de aanvraag van een veiligheidsmachtiging vereist.

Aanvraag voor een veiligheidsattest van personen die niet of og geen 5 jaar in België: in welke taal wordt de bijkomende informatie geaccepteerd?

De documenten worden geaccepteerd in volgende talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Indien het document in een andere taal is opgesteld, dient een beëdigde vertaling meegestuurd te worden.

 

Laatst aangepast op: 15/05/2024