Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 15 april 2024 tot vaststelling van de modellen van het beveiligingsplan voor de vervoerders en de organisaties betrokken bij het multimodaal vervoer

Vervoerders van gevaarlijke goederen van de klasse 7 met een hoog risico en organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van dergelijke stoffen moeten een beveiligingsplan opstellen in overeenstemming met de modale regelgeving (bijv. ADR, zie paragraaf 1.10.3.2). Dit technisch reglement beschrijft het model van de beveiligingsplannen die gebruikt moeten worden.

Dit Technisch Reglement is elektronisch ter beschikking van het publiek op de Jurion website van het FANC. 

 

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024