Permanente vorming

AANDACHTSPUNTEN: 
 • Activiteiten van permanente vorming komen niet noodzakelijk voor hetzelfde aantal uur in aanmerking voor de RIZIV-accreditering. Hiervoor dient de specifieke website van het RIZIV te worden geraadpleegd.
   
 • Het aantal uur dat maximaal wordt toegekend aan één activiteit permanente vorming stemt overeen met het vereiste aantal uren per drie jaar voor de gebruikersvergunningen (radiotherapeuten, nuclearisten, nuclearisten die gebruik maken van X-stralen, radiologen, connexisten, osteodensitometrie en tandartsen).
   
 • We willen u er graag aan herinneren dat enkel activiteiten over de “stralingsbescherming van de patiënt en van personen in zijn onmiddellijke omgeving“ in aanmerking kunnen komen als permanente vorming noodzakelijk voor het verlengen van de persoonlijke vergunningen van practici (Besluit medische blootstellingen, artikelen 65, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 80, 83).
   
 • Activiteiten met als onderwerp de “stralingsbescherming van personeel, bevolking en leefmilieu” worden niet in rekening gebracht als permanente vorming noodzakelijk voor het verlengen van de persoonlijke vergunningen van practici. Wij maken echter een uitzondering op deze algemene regel voor activiteiten handelend over recente aanpassingen aan relevante regelgeving stralingsbescherming (incl. van personeel, bevolking en milieu) en dit gedurende een periode van twee jaar na publicatie van deze aanpassing. We doen dit omdat het belangrijk is dat iedereen op de hoogte is van deze reglementaire aanpassingen in het kader van inspecties uitgevoerd door de verschillende diensten van het  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).
   
 • De opleidingsgegevens zijn volledig. Als er geen registratielink is opgenomen, betekent dat de training intern wordt gegeven en alleen is voorbehouden aan personeelsleden van de vestiging waar de opleiding plaatsvindt. 

Lijst met de opleidingen

U vindt hieronder de lijst met opleidingen sinds 2017. Opleidingen van vóór 2017 staan in pdf-formaat op de Archiefpagina.
Er zijn ook enkele permanente initiatieven die u kan vinden via Permanente initiatieven

ex: 02/09/2020
ex: 02/09/2020
 • 2024

  19 Oct

  EANM 2024

  Event language
  English
  Target audience
  • Gemachtigden in de nucleaire geneeskunde gebruik RX
  • Gemachtigde in nucleaire geneeskunde
  • Nuclearist
  • Radiofarmaceut
  • Radiotherapeuten Open bronnen
  • Stralingsfysicus - Nucleaire Geneeskunde
  Organizer
  EANM

  De opleiding komt in aanmerking voor :

  • 3u00 voor Radiotherapeuten Open Bronnen
  • 9u00 voor Nuclearisten
  • 23u00 voor Stralingsfysicus NG
  • 6u00 voor Gemachtigden NG
  • 3u00 voor Gemachtigden NGRX
  • 23u00 voor Radiofarmaceuten
 • 2024

  17 Oct

  18maanden dienst medische stralingsfysica in AZ Alma - een stand van zaken

  Event language
  Dutch
  Target audience
  • Gemachtigden in de nucleaire geneeskunde gebruik RX
  • Connexist
  • Gemachtigde in de tandheelkunde
  • Gemachtigde in nucleaire geneeskunde
  • Gemachtigde in osteodensitometrie
  • Gemachtigde in radiologie
  • Nuclearist
  • Nuclearist RX
  • Osteodensitometrist
  • Radioloog
  • Stralingsfysicus - Nucleaire Geneeskunde
  • Stralingsfysicus - Radiologie
  Organizer
  AZ Alma
  Place
  Auditorium AZ Alma Eeklo

  De opleiding komt in aanmerking voor :

  • 1u00 voor Nuclearisten
  • 0u30 voor Nuclearisten RX
  • 1u30 voor Radiologen
  • 1u30 voor Connexisten
  • 1u30 voor Osteodensitometristen
  • 1u30 voor Stralingsfysicus NG
  • 1u30 voor Stralingsfysicus RX
  • 1u00 voor Gemachtigden NG
  • 0u30 voor Gemachtigden NGRX
  • 1u30 voor Gemachtigden RX
  • 1u30 voor Gemachtigden Tandheelkunde
  • 1u30 voor Gemachtigden Osteodensitometrie
 • 2024

  17 Oct

  La radioprotection du patient, suivi et optimisation

  Event language
  French
  Target audience
  • Gemachtigde in de tandheelkunde
  • Gemachtigde in nucleaire geneeskunde
  • Gemachtigde in osteodensitometrie
  • Gemachtigde in radiologie
  • Gemachtigde in radiotherapie
  Organizer
  HUmani CHU de Charleroi

  De opleiding komt in aanmerking voor :  

  • 1u00 voor Gemachtigden RT
  • 1u00 voor Gemachtigden NG RX
  • 1u00 voor Gemachtigden RX
  • 1u00 voor Gemachtigden Tandheelkunde
  • 1u00 voor Gemachtigden Osteodensitometrie
    
 • 2024

  15 Oct

  La radioprotection du patient, une attention de tous les instants

  Event language
  French
  Target audience
  • Gemachtigden in de nucleaire geneeskunde gebruik RX
  • Connexist
  • Gemachtigde in radiologie
  • Huisarts
  • Nuclearist RX
  • Radioloog
  Organizer
  Clinique Saint-Pierre Ottignies

  De opleiding komt in aanmerking voor :

  • 1u00 voor Nuclearisten RX
  • 2u00 voor Radiologen
  • 2u00 voor Connexisten
  • 2u00 voor Gemachtigden NGRX
  • 2u00 voor Gemachtigden RX
  • 1u00 voor Huisartsen
 • 2024

  03 Oct

  La radioprotection du patient, une attention au quotidien

  Event language
  French
  Target audience
  • Connexist
  • Gemachtigde in radiologie
  • Gemachtigden in de nucleaire geneeskunde gebruik RX
  • Nuclearist RX
  • Radioloog
  • Radiotherapeut
  Organizer
  Jean-Louis Greffe

  De opleiding komt in aanmerking voor : 

  • 1u00 voor Nuclearisten RX
  • 1u00 voor Radiotherapeuten
  • 3u00 voor Radiologen
  • 3u00 voor Connexisten
  • 3u00 voor Gemachtigden NG RX
  • 3u00 voor Gemachtigden RX
Laatst aangepast op: 16/05/2024