Mondhygiënisten, gemachtigden en tandartsassistenten

Op deze pagina wordt enkel het gebruik van röntgentoestellen voor medische blootstellingen van patiënten toegelicht. Meer informatie over het gebruik van dosimeters voor mondhygiënisten, gemachtigden en tandartsassistenten of hun mogelijke rol, al dan niet als agent voor de stralingsbescherming, binnen de interne dienst voor fysische controle kan u vinden op de pagina Tandheelkunde

Een tandarts kan zich voor het nemen van tandradiografieën laten assisteren door een gemachtigde.

Een gemachtigde in een tandheelkundige praktijk kan een mondhygiënist of een verpleegkundige zijn. Tandartsassistenten kunnen niet optreden als gemachtigde.

De tandarts kan enkel de praktische aspecten delegeren, dit betekent de praktische uitvoering van een medische blootstelling en de daarmee verband houdende ondersteunende aspecten, waaronder het hanteren en gebruiken van medisch-radiologische uitrustingen, zoals:

  • het positioneren van de patiënt;
  • het instellen van de opnameparameters;
  • het uitvoeren van de opname, het beoordelen van technische en fysische parameters (waaronder doses), ijking en onderhoud van de medisch-radiologische uitrustingen en beeldverwerking.

Opleiding

Op om te treden als gemachtigde voor eenvoudige dentomaxillofaciale beeldvorming, dient de mondhygiënist of verpleegkundige een basisopleiding stralingsbescherming gevolgd te hebben en nadien permanente vorming volgen.

Voor de basisopleiding bestaat er twee mogelijkheden:

Voor een mondhygiënist:

  • opleiding stralingsbescherming voor eenvoudige dentomaxillofaciale beeldvorming: deze opleiding zit vervat in alle Belgische bacheloropleidingen Mondzorg
  • opleiding stralingsbescherming voor dentomaxillofaciale beeldvorming met een cone beam CT-toestel

Voor een verpleegkundige:

  • een verpleegkundige kan ook optreden als gemachtigde voor andere dan dentomaxillofaciale toepassingen. De verpleegkundige kan daarom kiezen tussen:

De permanente vorming bedraagt 3u per 5 jaar voor gemachtigden die enkel dentomaxillofaciale beeldvorming toepassen en 3u per 3 jaar voor gemachtigden die naast dentomaxillofaciale beeldvorming ook andere medische beeldvorming toepassen.

Noot: het gebruik van andere dan dentomaxillofaciale toepassingen door een verpleegkundige, dient te gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een arts-specialist.

Een overzicht van de door ons gekende en geëvalueerde permanente vorming kan u vinden via link, voor dentomaxillofaciale beeldvorming komen bovendien alle vormingen uit deelgebied 3 van de accreditatie voor tandartsen in aanmerking, ongeacht of u tandarts bent of geaccrediteerd bent.

Vergunning en controle

Een gemachtigde dient geen vergunning aan te vragen. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om de basisopleiding van de gemachtigden te controleren en de permanente vorming op te volgen.

 

Laatst aangepast op: 14/02/2024