Permanente vorming - tandheelkunde

Tandartsen vergund voor het gebruik van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming zijn ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau (artikel 75 van het besluit Medische Blootstellingen).

Om vergund te blijven voor het gebruik van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming dient een tandarts 3 uur permanente vorming per 5 jaar te volgen.

Bij het RIZIV geaccrediteerde tandartsen voldoen automatisch aan deze voorwaarden, aangezien ze overeenkomen met de voorwaarden van domein 3 “Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming”.

Alle activiteiten die voor de RIZIV-accreditering goedgekeurd werden binnen deelgebied 3 "Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming" van de accreditering, komen automatisch in aanmerking als permanente vorming ongeacht of de tandarts geaccrediteerd is of niet. De door het RIZIV geaccrediteerde initiatieven zijn hier beschikbaar.

 

 

Laatst aangepast op: 06/02/2024