Permanente vorming - gebruikers van radiologische toepassingen

Artsen vergund voor het gebruik van röntgenstraling voor medische beeldvorming, ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau (artikel 65, 66, 67, 69 en 71 van het besluit Medische Blootstellingen).

Type vergunning Duur permanente vorming Meer informatie
Gebruik röntgenstaling voor medische beeldvorming 2 uur per jaar (max. accumulatie van 6 uur per 3 jaar) Link naar doc
Gebruik röntgenstraling voor medische beeldvorming, beperkt tot planaire radiografieën van de ledematen (huisartsen) of van de thorax (arbeidsartsen) 1 uur per 3 jaar Link naar doc
Gebruik röntgenstaling voor medische beeldvorming, beperkt tot botdensitometrie 

1 uur per 5 jaar

Link naar doc
Gebruik van röntgenstraling voor medische beeldvorming (CT en/of DEXA) door een arts-specialist in de nucleaire geneeskunde Meer informatie  

Meer informatie kunt u bekomen bij de dienst Bescherming van de Gezondheid of via RXagreements@fanc.fgov.be.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) evalueert de initiatieven die gemeld worden en inventariseert deze op een hieraan toegewijde webpagina.

Indien u zelf een opleiding wil laten evalueren kan dit via ContinuousEducation@fanc.fgov.be.

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 31/07/2023