Bijstand door een deskundige in de medische stralingsfysica

De exploitant van de inrichting waar de radiologische toepassingen voor medische diagnose worden uitgevoerd dient een beroep te doen op een erkende deskundige in de medische stralingsfysica voor het garanderen van de noodzakelijke maatregelen voor de stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur in het kader van de optimalisering.

Zo dient vóór het eerste klinisch gebruik, de deskundige in de medische stralingsfysica na te gaan of het röntgentoestel voldoet aan de systeemspecificaties van de fabrikant.

Verder dient deze deskundige jaarlijks na te gaan of elk radiologisch toestel voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria, en staat deze te allen tijde ter beschikking voor de verdere optimalisering van de radiologische procedures en patiëntendosis. Een toelichting van de regelgeving vindt u hieronder.

Meer informatie :