Beroepshalve blootgestelde personen

Een persoon is beroepshalve blootgesteld wanneer hij of zij het risico loopt meer dan 1 mSv effectieve dosis per twaalf glijdende maanden te ontvangen.

De dienst voor fysische controle bepaalt, in samenwerking met de erkende arbeidsarts, of een persoon al dan niet beroepshalve blootgesteld is.

Indien men beschouwd wordt als zijnde beroepshalve blootgesteld, is men onderworpen aan zekere reglementaire verplichtingen zoals:

  1. personeelsdosimetrie (dosimeter) via een erkende dienst voor dosimetrie
  2. medisch toezicht door een erkende arbeidsgeneesheer
  3. vorming in de stralingsbescherming

Meer weten:

 

Laatst aangepast op: 13/02/2024