Bijstand door deskundige in de medische stralingsfysica

De exploitant van een inrichting met installaties voor nucleaire geneeskunde moet zich laten bijstaan door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica voor de organisatie en de toepassing van de maatregelen die nodig zijn om de stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur te verzekeren.

De contactgegevens van de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica kunnen worden teruggevonden in de lijst van erkende deskundigen in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein van de nucleaire geneeskunde.

Zo dient vóór het eerste klinisch gebruik, de deskundige in de medische stralingsfysica na te gaan of het toestel (gamma-camera, SPECT, PET, activiteitsmeter) voldoet aan de systeemspecificaties van de fabrikant.

Verder dient deze deskundige minstens jaarlijks na te gaan of elk toestel voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria (gamma- en SPECT-cameraPET-scanner en activiteitsmeter), en staat deze te allen tijde ter beschikking voor de verdere optimalisering van de procedures en dosis van de patiënt.

Het is noodzakelijk dat de erkende deskundige in de medische stralingsfysica van de exploitant van de medische inrichting de nodige middelen krijgt om:

  • zijn taken naar behoren en met de vereiste kwaliteit uit te voeren;
  • zijn ervaring te delen met collega's deskundigen;
  • zijn kennis en bekwaamheid op peil te houden en te vervolmaken in het kader van een permanente vorming op universitair niveau.

Meer weten:

 

 

Laatst aangepast op: 31/01/2024