Permanente vorming - medische stralingsfysica

De erkende deskundige in de medische stralingsfysica moet zijn kennis en bekwaamheid op peil houden en vervolmaken in het kader van een permanente vorming op universitair niveau (artikel 94 van het besluit medische blootstellingen).

Aan de activiteiten permanente vorming uitgevoerd door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica worden uren toegekend volgens de tabel opgenomen in het technisch reglement ter zake.  Een totaal van 150 uren over drie jaar of 300 uren over zes jaar wordt vooropgesteld.

Meer weten:

Laatst aangepast op: 05/02/2024