Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwijderen van medisch röntgentoestel

Verwijderen van medisch röntgentoestel

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) hanteert in geval van verwijdering van een medisch röntgentoestel de volgende voorschriften :

 1. een terugname door de leverancier (indien mogelijk)
 2. een schenking aan of overname door een hulporganisatie
 3. een overname door een derde met de bedoeling dit materieel te hergebruiken als röntgentoestel : in dit geval mag het enkel worden overgedragen aan personen die over een oprichtings- en exploitatievergunning in de zin van de regelgeving betreffende de bescherming tegen de ioniserende stralingen beschikken (exploitanten). In dit geval dienen de gegevens van de nieuwe bestemmeling naar de dienst “Medische Inrichtingen” van het FANC gestuurd te worden.
 4. een verwijdering via een geregistreerde inzamelaar of vergunde verwerker van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:
  • hierbij dient er voor gezorgd te worden dat het toestel niet op een ongecontroleerde manier in werking kan gesteld worden. Dit kan gebeuren door toepassing van één of meerdere van onderstaande ‘destructieve' maatregelen (meer informatie):
   1. verwijderen van de zekeringen;
   2. doorknippen van het netsnoer;
   3. scheiding van het bedieningspaneel en het apparaat;
   4. onklaar maken van de timer van het apparaat;
   5. onklaar maken van het bedieningspaneel.
  • Tevens dient men ervoor te zorgen dat de etiketten met het symbool ‘radioactiviteit' of het symbool ‘ioniserende straling' verwijderd werden.

Indien mogelijk, dient men bij elk van deze bovenstaande mogelijkheden een ontvangstbewijs te laten opmaken door de nieuwe eigenaar (nieuwe exploitant, leverancier, hulporganisatie). Het verwijderen of buitengebruik stellen van uw röntgentoestel dient opgenomen te worden in het documentatiesysteem met de documentatie over de fysische controle van uw inrichting.

Laatst aangepast op: 
24/08/2022