Fysische controle: exploitanten met meerdere vestigingen

In de medische sector kunnen exploitanten verschillende locaties hebben waar vaak vergelijkbare toepassingen van ioniserende straling worden uitgevoerd. Bovendien is het in de praktijk niet ongebruikelijk dat werknemers op verschillende locaties actief zijn en dat patiënten en ioniserende stralingsbronnen van de ene naar de andere locatie worden overgebracht.

De dienst voor fysische controle moet alle locaties van dezelfde exploitant bestrijken.

Een dergelijke centrale organisatie van fysische controle en medische stralingsfysica zorgt ervoor dat de risico's in verband met het gebruik van ioniserende straling op een doeltreffende, consistente en geïntegreerde manier worden beheerd in alle vestigingen van één exploitant. Bovendien stimuleert deze organisatie het behoud van een helikopterview op stralingsbescherming en overleg/samenwerking tussen verschillende disciplines en locaties, wat de stralingsbescherming ten goede komt.

Het staat de exploitant vrij om binnen een of meer van zijn vestigingen een "subdienst" voor fysische controle in te richten, onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de (centrale) dienst voor fysische controle.

 

Laatst aangepast op: 11/05/2022