Waarschuwingstekens en vermeldingen -humane geneeskunde (RX)

Informatie voor zwangere of mogelijk zwangere vrouwen

Informatie voor zwangere of mogelijk zwangere vrouwen over de gevaren van ioniserende straling moet duidelijk zichtbaar in de praktijk worden uitgehangen, op de plaatsen die in overleg met de deskundige erkend in de fysische controle worden bepaald.

Waarschuwingsteken voor ioniserende stralingen

Het waarschuwingsteken voor ioniserende straling moet zichtbaar worden aangebracht op:

  • Elk röntgentoestel.
  • elke toegang(sdeur) tot een lokaal waar een röntgentoestel wordt gebruikt, met uitzondering van de lokalen met enkel een intra-oraal tandradiografietoestel

Grondplan

Een grondplan moet zichtbaar aanwezig zijn bij de ingang tot de lokalen waar een gecontroleerde zone bestaat.

Dit plan duidt de gecontroleerde zone(s), de plaats van de vaste röntgentoestellen en de normale uitgangen en de nooduitgangen aan.

 

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024